MBB - KHÔNG KN - Cập nhật ĐHCĐ và kết quả kinh doanh quý 1/2012 - Cập nhật ĐHCĐ

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-04-27T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
ĐHCĐ của MBB được tổ chức sáng 26 tháng Tư tại Hà Nội với một số nội dung chính như sau: Chỉ tiêu cho năm 2012 – Tổng tài sản tăng 26%, đạt 175.500 tỷ đồng. Tín dụng tăng 17%, tương ứng mức trần tăng trưởng tín dụng dành cho ngân hàng nhóm 1, đạt 72.284 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 21%, tương đương 108.199 tỷ đồng. Chỉ tiêu nợ xấu dưới 1,9%. Lợi nhuận ròng trước thuế MBB đặt ra là 3.680 tỷ đồng, tăng 40% so với năm ngoái.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
MBB