LSS - THÊM VÀO- Triển vọng từ giá đường tăng - Báo cáo chi tiết

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-01-10T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chúng tôi thực hiện báo cáo phân tích chi tiết lần đầu cho Công ty Cổ phần đường Lam Sơn (HSX: LSS), một trong những nhà sản xuất đường lớn nhất Việt Nam với khuyến nghị THÊM VÀO và giá mục tiêu là 39.600 đồng/cổ phiếu
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
LSS