LPB [BÁN -34,9%] - Triển vọng cho năm 2024 tích cực hơn nhưng các yếu tố tích cực đã phản ánh vào định giá - Cập nhật
  • 2024-06-10T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 13,0% giá mục tiêu cho LPB lên 16.800 đồng nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ KÉM KHẢ QUAN thành BÁN do giá cổ phiếu LPB đã tăng 50% trong 2 tháng qua. 

- Chúng tôi đánh giá định giá hiện tại của LPB là khá cao với P/B dự phóng năm 2024 là 1,77 lần. LPB hiện đang giao dịch ở mức cao hơn 47,5% so với trung vị của các công ty cùng ngành mà chúng tôi theo dõi, và cao gần hai độ lệch chuẩn so với P/B trung bình 7 năm của công ty (Hình 2 & 30). 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025 và (2) dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS dự phóng tăng 2,7% trong giai đoạn 2024-2028 (thay đổi tương lần lượt 24 %/2%/-1%/-2%/-2% trong năm 2024/25/26/27/28). 


Powered by Froala Editor