LHG - Quý 3 không ghi nhận doanh số cho thuê KCN, thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
  • 2023-10-24T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

•    CTCP Long Hậu (LHG) công bố KQKD quý 3/2023 bao gồm doanh thu đạt 67 tỷ đồng (-62% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 29 tỷ đồng (-64% YoY nhưng +17% QoQ). Mức giảm YoY chủ yếu do không ghi nhận doanh số cho thuê KCN trong quý 3/2023. 

•    Trong 9 tháng đầu năm 2023 (9T 2023), doanh thu của LHG giảm 52% YoY xuống 250 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS của LHG giảm 38% YoY xuống 105 tỷ đồng, lần lượt tương ứng 48% và 50% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 khi lượng bàn giao đất KCN trong 9T 2023 chỉ hoàn thành 25% dự báo cả năm của chúng tôi (~1 ha trong 9T 2023 so với dự báo cả năm của chúng tôi là ~4 ha). 

•    Doanh thu cho thuê đất KCN giảm 84% YoY xuống 54 tỷ đồng trong 9T 2023 — chiếm 22% tổng doanh thu — chủ yếu do không ghi nhận doanh số cho thuê KCN trong quý 2 & quý 3/2023. Vào cuối tháng 9/2023, Greenwitch Vina (công ty vốn đầu tư Hàn Quốc) ký hợp đồng thuê đất để xây dựng nhà máy (diện tích hơn 1 ha) sản xuất hương liệu, phụ gia, hạt nêm tại KCN LH 3.1. Do đó, lượng backlog của LHG tại thời điểm cuối quý 3/2023 ước khoảng 8 ha. 


Powered by Froala Editor