LHG - Lợi nhuận quý 4/2023 tăng trưởng mạnh, nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
  • 2024-01-19T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Long Hậu (LHG) công bố KQKD quý 4/2023 với doanh thu đạt 145 tỷ đồng (+40% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 62 tỷ đồng (+93% YoY và +111% QoQ). KQKD tích cực trong quý 4/2023 chủ yếu là do bàn giao 1,3 ha đất KCN cho Greenwitch Vina với giá thuê khoảng 245 USD /m2 để xây dựng nhà máy sản xuất hương liệu thực phẩm, phụ gia và gia vị.  
  • Trong năm 2023, doanh thu của LHG giảm 37% YoY xuống 395 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 18% YoY xuống 166 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 76% và 80% dự báo cả năm của chúng tôi. KQKD năm 2023 thấp hơn dự kiến chủ yếu là do diện tích bàn giao đất KCN (2,2 ha; theo LHG) thấp hơn so với dự báo của chúng tôi là 4,0 ha. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh giảm đối với dự báo diện tích đất KCN bàn giao trong năm 2024 là 6.5 ha, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Doanh thu mảng KCN giảm 64% YoY xuống 131 tỷ đồng trong năm 2023, chủ yếu do doanh số cho thuê đất KCN (ha) thấp hơn 69% YoY. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp mảng KCN trong năm 2023 đã tăng 22,8 điểm %, lên 61,7% do biên lợi nhuận gộp năm 2022 ở mức cơ sở thấp bất thường do việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và hạch toán 1 lần chi phí đầu tư cho phần diện tích đất đã cho thuê trước đây..
  • Theo LHG, trong quý 4/2023 công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại & Xuất Nhập khẩu Orifood cho thuê khoảng 1 ha đất với giá cho thuê trung bình là 250 USD/m2, mà chúng tôi cho rằng có thể bàn giao trong năm 2024.

KQKD năm 2023 của LHG

Tỷ VNĐ 

Q4 
  
2022 

Q 4  
  
2023 

YoY 

2022 

2023 

YoY 

2023F 

dự báo năm 2023F 

Doanh thu thuần 

103 

145 

40% 

629 

395 

-37% 

521 

76% 

Cho thuê đất KCN 

32 

77 

140% 

366 

131 

-64% 

234 

56% 

Cho thuê RBF & khu lưu trú 

35 

41 

20% 

129 

151 

17% 

146 

103% 

Khác 

37 

27 

-27% 

134 

113 

-15% 

140 

81% 

Lợi nhuận gộp 

44 

77 

75% 

256 

202 

-21% 

263 

77% 

Chi phí SG&A 

-20 

-19 

-3% 

-60 

-64 

6% 

-52 

122% 

EBIT

24 

58 

140% 

197 

138 

-30% 

211 

66% 

Thu nhập tài chính 

10 

24 

129% 

47 

85 

83% 

54 

158% 

Chi phí tài chính 

-3 

-4 

27% 

-14 

-15 

12% 

-16 

95% 

Thu nhập ròng từ các chi nhánh 

N.M. 

N.M. 

10 

N.M. 

Thu nhập ròng khác 

-74% 

17 

-74% 

221% 

LNTT 

39 

79 

103% 

255 

213 

-16% 

261 

82% 

LNST sau lợi ích CĐTS 

32 

62 

93% 

204 

166 

-18% 

209 

80% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LN gộp 

42,6% 

53,2% 

  

40,8% 

51,1% 

  

50,6% 

  

Cho thuê đất IP 

60,3% 

62,3% 

  

38,9% 

61,7% 

  

60,4% 

  

Cho thuê RBF & khu lưu trú 

54,3% 

55,4% 

  

53,8% 

56,6% 

  

53,8% 

  

LN từ HĐKD 

23,3% 

39,9% 

  

31,3% 

35,1% 

  

40,6% 

  

LN ròng 

30,9% 

42,5% 

  

32,4% 

42,2% 

  

40,1% 

  

Nguồn: LHG, Vietcap dự báo (Cập nhật ngày 27/09/2023)

Powered by Froala Editor