LHG - Lợi nhuận quý 2 giảm so với cùng kỳ năm trước do không ghi nhận doanh số cho thuê đất KCN - Báo cáo KQKD
  • 2023-08-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Long Hậu (LHG) đã công bố KQKD quý 2/2023 với doanh thu đạt 67 tỷ đồng (-71% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 24 tỷ đồng (-40% YoY). Doanh thu giảm do không ghi nhận doanh số cho thuê đất KCN trong quý 2/2023 so với 173 tỷ đồng vào quý 2/2022. 
  • Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu của LHG giảm 48% YoY xuống 182 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 16% YoY xuống 75 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 35% và 34% dự báo cả năm của chúng tôi. LHG đã ghi nhận doanh số cho thuê đất KCN đạt khoảng 1 ha trong nửa đầu năm 2023 so với dự báo cả năm của chúng tôi là 5 ha. Dù cần thêm đánh giá chi tiết, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo năm 2023 của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng LHG còn khoảng 7 ha backlog chưa thực hiện vào cuối năm 2022, cho thấy dư địa tiềm năng để ghi nhận lợi nhuận trong nửa cuối năm 2023. 
  • Trong nửa đầu năm 2023, doanh số cho thuê đất KCN của LHG giảm 75% YoY xuống 55 nghìn tỷ đồng — chiếm 30% tổng doanh thu — chủ yếu do không ghi nhận doanh số cho thuê đất KCN trong quý 2/2023. Biên lợi nhuận gộp của mảng KCN tăng lên 62% trong nửa đầu năm 2023, thể hiện sự cải thiện mạnh so với mức 28% trong nửa đầu năm 2022 và dự báo cả năm của chúng tôi là 60%. 

Powered by Froala Editor