KQKD quý 1/2024 Ngành Ngân hàng - Lợi nhuận tăng YoY; Các chỉ số về nợ xấu tăng nhẹ QoQ
  • 2024-05-29T00:00:00
  • Báo cáo ngành

- Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống trong quý 1/2024 yếu, ghi nhận ở mức 0,9%. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy tăng trưởng có sự cải thiện MoM và tốc độ giải ngân tín dụng tăng nhanh trong tháng 3. Mặc dù tăng trưởng tín dụng trong quý 1/2024 thấp, chúng tôi duy trì triển vọng tích cực cho tăng trưởng tín dụng trong các quý còn lại của năm 2024.

- Tăng trưởng huy động toàn hệ thống giảm nhẹ 0,8% trong quý 1/2024, nhìn chung phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ CASA tăng YoY nhưng giảm nhẹ QoQ, xuống 23,7%. Chúng tôi duy trì kỳ vọng tỷ lệ CASA sẽ được cải thiện trong các quý tới.

- Trong quý 1/2024, NIM tổng hợp của các ngân hàng trong danh mục của chúng tôi giảm theo cả YoY và QoQ, xuống 3,55%. Mức giảm NIM QoQ có thể là do (i) lợi suất IEA giảm QoQ mạnh hơn mức giảm QoQ của chi phí huy động vốn (COF); (ii) tỷ lệ CASA giảm nhẹ QoQ và (iii) tỷ lệ nợ xấu tăng QoQ lên 1,9%.  

Powered by Froala Editor