KDH – Đặt kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS tăng 10% YoY trong năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-23T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi tham gia ĐHCĐ của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) vào ngày 23/04 sắp tới.
  • Các cổ đông đã thông qua kế hoạch của ban lãnh đạo đối với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS là 3,9 nghìn tỷ đồng (+87% YoY) và 790 tỷ đồng (+10% YoY), tương đương lần lượt 117% và 77% dự báo của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS của KDH trong các năm 2021/22/23 hoàn thành lần lượt 100%/79%/72% kế hoạch đặt ra mỗi đầu năm của công ty. Công ty không công bố chi tiết kế hoạch năm 2024 của công ty; tuy nhiên, chúng tôi cho rằng kế hoạch lợi nhuận thấp hơn dự kiến chủ yếu do biên lợi nhuận các căn đã bán được ghi nhận trong năm 2024 thấp hơn (tức chi phí khuyến mãi bán cao hơn dự kiến) so với dự báo của chúng tôi.
  • Các cổ đông thông qua (1) kế hoạch chia cổ tức cho năm tài chính 2023 là 10% cổ tức cổ phiếu và (2) kế hoạch chia cổ tức cho năm tài chính 2024 là 10% mệnh giá bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.
  • Các cổ đông đã thông qua ESOP gồm 10,8 triệu cổ phiếu dự kiến sẽ được phát hành trong năm 2024 – tương đương 1,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hoặc 1,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau đợt phát hành riêng lẻ sắp tới (kế hoạch phát hành riêng lẻ được thông qua vào tháng 3/2024).  Giá phát hành ESOP dự kiến tối thiểu là 17.000 đồng/CP, và thời gian hạn chế chuyển nhượng dự kiến đối với cổ phiếu ESOP là 1 năm. Trong giai đoạn năm 2020-2023, trung bình vào mỗi đầu năm KDH phát hành cổ phiếu ESOP tương đương 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. 
  • Các cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên ban kiểm soát là bà Lưu Thị Xuân Lai, và bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát mới là bà Lê Thị Thùy Trang.

Đặt kế hoạch mở bán và bàn giao các dự án trọng điểm năm 2024. Ban lãnh đạo cho biết trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu (1) hoàn thành xây dựng và bàn giao dự án The Privia (Quận Bình Tân, TP. HCM, tổng quy mô ~1.040 căn cao tầng, đã bán ~100% tính đến tháng 2/2024, cả ba block đều đã cất nóc xong vào tháng 1/2024), (2) tiếp tục thi công 11,8 ha dự án liên doanh với Keppel (Emeria & Clarita), dự kiến dự án này sẽ bắt đầu mở bán vào cuối năm 2024 khi các yêu cầu đối với việc mở bán được đáp ứng, và (3) tiếp tục giải phóng mặt bằng và hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với các dự án tại TP. HCM, để chuẩn bị cho việc khởi công và mở bán trong những năm tới. Những kế hoạch này đều phù hợp với dự báo của chúng tôi.

KDH dự kiến sẽ duy trì tình hình tài chính vững mạnh chủ yếu nhờ việc mở bán các dự án mới. Ngoài các dự án nếu trên, ban lãnh đạo kỳ vọng KDH có thể mở bán KCN Lê Minh Xuân Mở rộng (TP. HCM; ~110ha tổng diện tích) vào năm 2025 (phù hợp với dự báo của chúng tôi) vì các thủ tục pháp lý của giai đoạn 1 (~90ha) hầu như đã hoàn thành và KDH gần đây đã nhận được thông báo thanh toán tiền thuê đất cho giai đoạn 1. Trong khi đó, công ty đang trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý cho các dự án sắp tới như The Solina và Bình Trung Đông. Bên cạnh đó, vào tháng 3/2024, các cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ đối với 110 triệu cổ phiếu (khoảng 13,8% cổ phiếu đang lưu hành) với mức giá dự kiến là 27.250 đồng/CP; KDH có kế hoạch sẽ sử dụng khoản tiền thu được dự kiến là 3 nghìn tỷ đồng để thanh toán các khoản vay ngân hàng trong giai đoạn 2024-2025 cho KDH và Khang Phúc (công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của KDH, là chủ đầu tư của dự án Tân Tạo, Phong Phú 2, The Solina, và KCN Lê Minh Xuân Mở rộng).

Powered by Froala Editor