KDH – Biên lợi nhuận thấp hơn dự kiến trong quý 1 – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu đạt 334 tỷ đồng (-21% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 63 tỷ đồng (-68 YoY). Dự án The Classia (~180 căn thấp tầng; 95% giá trị hợp đồng bán hàng & đã bàn giao 90% vào cuối năm 2023) là nhân tố đóng góp chính đối với doanh thu và lợi nhuận quý 1/2024. Chúng tôi hiện đang chờ bình luận chính thức của KDH đối với biên lợi nhuận thấp hơn dự kiến từ việc bàn giao của Classia. Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • KDH đã chính thức mở bán The Privia (quận Bình Tân, TP. HCM, tổng cộng ~1.040 căn cao tầng) vào giữa tháng 11/2023. KDH đã bán ~100% dự án trong tháng 2/2024 và hoàn thành xây dựng cả 3 block vào tháng 1/2024. The Privia dự kiến bắt đầu bàn giao vào quý 4/2024 và sẽ là động lực chính thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận cho KDH trong năm 2024. Trong khi đó, việc xây dựng 11,8 ha dự án liên doanh với Keppel (Emeria & Clarita) đang diễn ra đúng tiến độ để bắt đầu mở bán vào cuối năm 2024. Điều này phù hợp với dự báo của chúng tôi.

KQKD quý 1/2024 của KDH   

Tỷ đồng 

Quý 1/2023 

Quý 1/2024 

YoY 

Dự báo 2024 

Qúy 1 /  dự báo 2024 

Doanh thu thuần 

425 

334 

-21% 

3.343 

10% 

Lợi nhuận gộp 

332 

174 

-48% 

1.828 

10% 

Chi phí SG&A 

-69 

-56 

-18% 

-455 

12% 

LN từ HĐKD

263 

118 

-55% 

1.373 

9% 

Thu nhập tài chính 

13 

12 

-6% 

47 

26% 

Chi phí tài chính 

-1 

-21 

15,4x 

-138 

15% 

Thu nhập thuần khác 

12 

-7 

N.M. 

N.M. 

LNTT

287 

102 

-65% 

1.282 

8% 

Chi phí thuế 

-86 

-38 

-56% 

-256 

15% 

LNST sau lợi ích CĐTS 

200 

63 

-68% 

1.024 

6% 

 

 

 

 

 

 

Biên lợi nhuận gộp

78,0% 

52,2% 

 

54,7% 

 

Chi phí SG&A/doanh thu 

16,1% 

16,9% 

 

13,6% 

 

OPM 

61,9% 

35,2% 

 

41,1% 

 

NPM 

47,1% 

19,0% 

 

30,6% 

 

Nguồn: KDH, dự báo của Vietcap (cập nhật lần cuối ngày 22/02/2024)  

 

 

Powered by Froala Editor