KBC [MUA +23,7%] - Kỳ vọng phê duyệt KCN Tràng Duệ 3 thúc đẩy doanh số cho thuê đất KCN năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-03-12T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) và tăng giá mục tiêu thêm 14% lên 40.200 đồng/CP. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) chúng tôi điều chỉnh tăng 12% định giá của dự án KĐT Tràng Cát sau khi ghi nhận việc diện tích thương phẩm gia tăng theo quy hoạch 1/500 sửa đổi và (2) điều chỉnh giảm chiết khấu RNAV ước tính cho KBC xuống 10% so với 15% trước đây, khi chúng tôi kỳ vọng triển vọng thuận lợi hơn cho các dự án KDC của KBC (đặc biệt là dự án KĐT Tràng Cát).  

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/2025 lần lượt đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+7% YoY) và 3,3 nghìn tỷ đồng (+55% so với năm 2024). Dự báo tăng trưởng này được thúc đẩy bởi kỳ vọng của chúng tôi về (1) đóng góp từ mảng KĐT tăng YoY (dự kiến bàn giao KĐT Phúc Ninh trong năm 2024 và bàn giao KĐT Tràng Cát trong năm 2025) và (2) mức bàn giao đất KCN được duy trì, đạt 155 ha/142 ha lần lượt trong năm 2024/2025 (so với 151 ha vào năm 2023), được hỗ trợ bởi các KCN mới như KCN Tràng Duệ 3 (TD3). 

Powered by Froala Editor