KBC – Không ghi nhận bàn giao đất dẫn đến lỗ trong quý 1; tiền mặt tăng đáng kể chủ yếu đến từ tiền đặt cọc của khách hàng – Báo cáo KQKD
  • 2024-05-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • KBC công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu đạt 152 tỷ đồng (-93% YoY) và lỗ ròng đạt 86 tỷ đồng, so với 941 tỷ đồng LNST sau lợi ích CĐTS trong quý 1/2023. Lỗ ròng là do không ghi nhận bàn giao đất KCN trong quý 1/2024, so với bàn giao 63 ha đất KCN trong quý 1/2023. Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. 
  • Đối với doanh số cho thuê đất KCN, từ đầu năm đến nay, KBC ghi nhận khoảng 10 ha cho thuê đất KCN mới tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh. Công ty vẫn đang chờ phê duyệt đầu tư cho KCN Tràng Duệ 3, mà chúng tôi cho rằng sẽ đóng góp doanh số đáng kể trong năm 2024. 
  • Mặt khác, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) của KBC là 5,1 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 1/2024, chủ yếu nhờ khoản tiền đặt cọc 5,7 nghìn tỷ từ CTCP Du lịch Sài Gòn – Hàm Tân (SHTC). Theo KBC, khoản tiền này là số tiền khách hàng đặt cọc để mua một phần đất tại KĐT Tràng Cát.

KQKD quý 1/2024 của KBC

Tỷ đồng

Q1 

2023

Q1 

2024

YoY

Dự báo 2024

Q1/ dự báo 2024

Doanh thu ròng

2.214

152

-93%

7.493

2%

Môi giới  

2.068

0

N.M.

5.570

0%

BĐS

21

15

-30%

1.363

1%

Khác

124

138

11%

559

25%

Lợi nhuận gộp

1.545

74

-95%

4.337

2%

Chi phí SG&A

-246

-114

-53%

-1.095

10%

LN từ HĐKD

1.299

-41

N.M.

3.242

N.M.

Thu nhập tài chính

155

68

-56%

252

27%

Chi phí tài chính

-132

-54

-59%

-588

9%

Thu nhập ròng từ CTLK

-4

-7

N.M.

76

N.M.

Thu nhập ròng khác

-4

-3

N.M.

0

N.M.

LNTT

1.314

-36

N.M.

2.983

N.M.

LNST sau lợi ích CĐTS

941

-86

N.M.

2.134

N.M.

 

 

 

 

 

 

Biên LN gộp

69,8%

48,5%

 

57,9%

 

Môi giới  

70,9%

N.M.

 

60,7%

 

BĐS

34,1%

35,0%

 

47,6%

 

Biên LN từ HĐKD

58,7%

-26,6%

 

43,3%

 

Biên LN ròng

42,5%

-56,3%

 

28,5%

 

Nguồn: KBC, Vietcap dự báo (cập nhật ngày 06/03/2024)

Powered by Froala Editor