IDC [MUA +21,9%] - Lợi nhuận 2024 dự kiến tăng trưởng mạnh; quỹ đất có thể phát triển trong tương lai còn lớn - Cập nhật
  • 2024-02-23T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho Tổng Công ty IDICO (IDC) và tăng giá mục tiêu thêm 10% lên 64.000 đồng/CP. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do cập nhật dự án KCN Vinh Quang (Hải Phòng) vào định giá và dự phóng của chúng tôi, khi công ty gần đây đã cho biết KCN này đã hoàn thành quy hoạch 1/2000 và dự kiến sẽ được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2025. 

- Chúng tôi dự báo mức tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/2025 lần lượt đạt 35% và 23% YoY, chủ yếu nhờ vào dự báo của chúng tôi về (1) doanh số bàn giao đất KCN cao (dự kiến 110 ha trong năm 2024 và 135 ha trong năm 2025) cũng như  khoảng 156 ha doanh số chưa ghi nhận vào cuối năm 2023 (theo ước tính của chúng tôi) và (2) đóng góp cao hơn từ mảng KDC so với năm 2023. 

Powered by Froala Editor