IDC [MUA +20,5%] - Backlog lớn thúc đẩy lợi nhuận năm 2024; doanh số cho thuê đất KCN ổn định - Cập nhật
  • 2024-05-23T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị MUA đối với Tổng Công ty IDICO (IDC) và tăng 12% giá mục tiêu lên 71.400 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ giả định giá bán trung bình (ASP) cao hơn cho năm 2024 và việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu từ cuối năm 2024 sang giữa năm 2025.

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 36% YoY do chúng tôi kỳ vọng lượng bàn giao đất khu công nghiệp (KCN) tăng mạnh đạt 110 ha (34 ha đã bàn giao trong quý 1/2024), ASP của các KCN sẽ tăng YoY và đóng góp cao hơn YoY từ phân khúc BĐS nhà ở. Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của chúng tôi nhìn chung không thay đổi.

- Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-26 đạt 28%, chủ yếu nhờ doanh số cho thuê đất KCN giai đoạn 2024-26 dự kiến ổn định, đạt trung bình 153 ha/năm do IDC sở hữu quỹ đất lớn sẵn sàng cho thuê (554 ha diện tích có thể cho thuê còn lại tính đến cuối quý 1/2024, chủ yếu ở các khu vực công nghiệp cấp 1, trong đó chúng tôi ước tính khoảng 88% đã được giải phóng mặt bằng) cũng như đóng góp từ phân khúc BĐS nhà ở dự kiến sẽ tăng trong giai đoạn dự báo.

Powered by Froala Editor