IDC - Lợi nhuận năm 2023 vượt kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
 • 2024-01-31T00:00:00
 • Phân tích doanh nghiệp
 • Tổng CTCP IDICO (IDC) công bố KQKD quý 4/2023 với doanh thu đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (+85% YoY và +55% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 551 tỷ đồng (+167% YoY và +242% QoQ). KQKD tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước do ghi nhận doanh số cho thuê đất KCN bất thường cao hơn trong quý.
 • Trong năm 2023, doanh thu của IDC giảm 3% YoY còn 7,2 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 21% YoY còn 1,4 nghìn tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 110% và 125% dự báo tương ứng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy khả năng tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 cho IDC vì lợi nhuận năm 2023 vượt kỳ vọng của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
 • Mảng cho thuê đất KCN ghi nhận doanh thu năm 2023 đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (-1% YoY; chiếm 46% doanh thu của IDC), chủ yếu từ việc ghi nhận doanh thu bất thường tại KCN Hựu Thạnh, KCN Quế Võ 2 và KCN Phú Mỹ 2 & KCN Phú Mỹ 2 mở rộng. Doanh thu năm 2023 của mảng kinh doanh này vượt kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng nhờ lượng bàn giao đất KCN cao hơn. Biên lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh này đạt 52,3% vào năm 2023, so với mức 72,2% vào năm 2022 và dự báo của chúng tôi là 50,7%. Trong khi đó, chúng tôi ước tính tổng dòng tiền từ cho thuê đất KCN năm 2023 đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (+31% YoY) và hoàn thành 99% dự báo của chúng tôi.
 • Doanh thu từ mảng năng lượng đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (+2% YoY) vào năm 2023, hoàn thành 104% dự báo của chúng tôi. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của mảng này đạt 12,2% vào năm 2023, so với mức 8,2% vào năm 2022 và dự báo của chúng tôi là 10,3%.
 • Doanh số cho thuê đất KCN của IDC trong quý 4/2023 được hỗ trợ bởi kế hoạch đầu tư 720 triệu USD của Hyosung để xây dựng nhà máy sợi sinh học tại KCN Phú Mỹ 2 (Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Chúng tôi ước tính rằng IDC ghi nhận doanh số cho thuê đất KCN đạt ít nhất khoảng 150 ha vào năm 2023 (so với dự báo của chúng tôi là khoảng 138 ha và KQKD 9 tháng đầu năm 2023 là 122 ha). Công ty vẫn chưa công bố doanh số cho thuê đất KCN trong quý 4 và năm 2023.

KQKD năm 2023 của IDC

Tỷ đồng

Q4 

2022

Q4 

2023

YoY

2022

2023

YoY

Dự báo 2023

2023/Dự báo 2023

Doanh thu 

1.208

2.239

85%

7.485

7.237

-3%

6.580

110%

 •    KCN 

144

1.068

642%

3.322

3.297

-1%

2.832

116%

 •    Điện

743

854

15%

2.878

2.924

2%

2.810

104%

 •    BĐS 

21

29

37%

86

103

20%

92

111%

 •    Dịch vụ khác

300

288

-4%

1.200

913

-24%

845

108%

Lợi nhuận gộp

499

821

65%

3.060

2.422

-21%

2.044

118%

Chi phí SG&A 

-119

-110

-8%

-334

-362

8%

-322

112%

Lợi nhuận từ HĐKD 

380

711

87%

2.726

2.060

-24%

1.722

120%

Thu nhập tài chính

12

89

617%

144

221

54%

165

134%

Chi phí tài chính

-99

-41

-58%

-186

-189

2%

-208

91%

Thu nhập ròng từ CTLK

1

1

-38%

-123

1

N.M.

0

N.M.

Lãi/(lỗ) ròng khác

4

-1

N.M.

57

-38

N.M.

-46

83%

LNTT 

298

759

155%

2.618

2.056

-21%

1.633

126%

LNST

231

623

169%

2.055

1.655

-19%

1.307

127%

LNST sau lợi ích CĐTS 

206

551

167%

1.768

1.393

-21%

1.111

125%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên lợi nhuận gộp

41,3%

36,7%

 

40,9%

33,5%

 

31,1%

 

Biên lợi nhuận từ HĐKD 

31,4%

31,8%

 

36,4%

28,5%

 

26,2%

 

Biên lợi nhuận ròng

17,1%

24,6%

 

23,6%

19,2%

 

16,9%

 

Nguồn: IDC, dự báo của Vietcap (cập nhật gần nhất vào ngày 09/11/2023) 

Powered by Froala Editor