IDC - Doanh số cho thuê đất KCN trong năm 2023 đạt mức cao; KCN Tân Phước 1 dự kiến sẽ được phê duyệt đầu tư vào đầu năm 2024 - Họp NĐT
  • 2024-02-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

Chúng tôi đã tham dự cuộc họp NĐT vào ngày 02/02 của IDC, những điểm chính của cuộc họp như sau: 

* Cho thuê đất KCN: Trong năm 2023, IDC đã đạt được doanh số cho thuê đất KCN theo hợp đồng và Biên bản ghi nhớ là 170 ha (vượt dự báo của chúng tôi là 138 ha và vượt mục tiêu năm 2023 của IDC là 128 ha). Trong 170 ha đất KCN cho thuê, doanh số cho thuê tại các KCN Hựu Thạnh, Phú Mỹ 2, Quế Võ 2, Cầu Nghìn, Phú Mỹ 2 mở rộng và KCN Mỹ Xuân A lần lượt đạt 62 ha, 54 ha, 19 ha, 18 ha, 14 ha và 3 ha. Các khách hàng FDI lớn đã ký Biên bản ghi nhớ/hợp đồng với IDC trong năm 2023 bao gồm Hyosung và PepsiCo.  

* Ghi nhận bàn giao KCN: IDC đã ghi nhận doanh thu bàn giao 106 ha đất KCN vào năm 2023, bao gồm (1) 73 ha từ doanh số bàn gian đất từ hợp đồng được ký trong năm 2022 và 2023, và (2) 33 ha từ việc ghi nhận doanh thu hồi tố KCN tại KCN Quế Võ 2. Do đó, chúng tôi ước tính lượng backlog chưa ghi nhận vào cuối năm 2023 lên tới 156 ha (hơn 30 ha từ các Biên bản ghi nhớ trong năm 2022 và 126 ha từ các hợp đồng/Biên bản ghi nhớ trong năm 2023). 

* Giá thuê: Giá cho thuê trung bình tại thời điểm cuối năm 2023 tại các khu công nghiệp Hựu Thạnh, Quế Võ 2 và Cầu Nghìn tăng lần lượt 6%, 3% và 18% YoY, lên lần lượt hơn 148 USD/m2, 119 USD/m2 và 77 USD/m2. Trong khi đó, giá cho thuê của các KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng nhìn chung vẫn giữ nguyên ở mức lần lượt là hơn 124 USD/m2 và 126 USD/m2.  

* Gia tăng quỹ đất KCN: IDC có kế hoạch mở rộng tổng diện tích quỹ đất thêm 2.430 tới 2.820 ha trong 5 năm tới. Trong đó, công ty đang chờ phê duyệt đầu tư cuối cùng cho KCN Tân Phước 1 (470 ha, tại tỉnh Tiền Giang) và dự kiến sẽ được phê duyệt đầu tư trong đầu năm 2024 – phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Tại cuộc họp NĐT, công ty cũng cho biết, KCN Vinh Quang (Hải Phòng) đã hoàn thành quy hoạch 1/2000 và dự kiến sẽ được phê duyệt đầu tư trong năm 2025. Chúng tôi chưa đưa dự án KCN Vinh Quang vào định giá.  

* Nhìn chung, doanh số cho thuê và bàn giao đất KCN của IDC trong năm 2023 vượt kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng trưởng đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của chúng tôi (dù cần thêm đánh giá chi tiết) vì lượng backlog có thể ghi nhận vào cuối năm 2023 (khoảng 156 ha) cao hơn dự báo trước đây của chúng tôi là 98 ha. Kế hoạch lợi nhuận và doanh số cho thuê đất KCN năm 2024 chưa được công bố. Vui lòng tham khảo Báo cáo KQKD ngày 31/01 của chúng tôi về KQKD năm 2023 của IDC. 


Powered by Froala Editor