HVN – Biên lợi nhuận gộp quý 4/2023 quay trở lại mức âm – Báo cáo KQKD
  • 2024-02-01T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (HVN) công bố KQKD năm 2023 với doanh thu thuần đạt 91,5 nghìn tỷ đồng (+30% YoY) và lỗ ròng 5,8 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 49% so với mức lỗ năm 2022. Doanh thu thuần phục hồi nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, hoàn thành 107% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Trong quý 4/2023, doanh thu thuần đạt 23,8 nghìn tỷ đồng (+24% YoY & +1,1% QoQ). Khoản lỗ ròng quý 4 là 2,1 nghìn tỷ đồng, so với mức lỗ 3,5 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2022 và 2,3 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2023.
  • Tổng doanh thu của HVN trong quý 4/2023 tăng 24% YoY, nhờ doanh thu vận tải quý 4 của Vietnam Airlines (VNA) tăng 28% YoY (73% tổng doanh thu quý 4/2023) nhờ đà phục hồi mạnh của mảng vận tải quốc tế.
  • Trong quý 4/2023, lợi nhuận gộp là -189 tỷ đồng, so với -1,1 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2022 và lãi 1,2 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2023. Chúng tôi cho rằng KQKD yếu so với quý trước là do chi phí nhiên liệu và chi phí thuê ngoài tăng. Do thông tin chi tiết về tổng chi phí trong báo cáo hợp nhất của HVN chưa được công bố, chúng tôi xem xét các báo cáo tài chính độc lập của VNA, cho thấy chi phí nhiên liệu (34% tổng chi phí trong quý 3/2023) tăng 5% QoQ và chi phí gia công (52% tổng chi phí trong quý 3/2023) tăng 8% QoQ, so với mức cải thiện 1,1% QoQ về doanh thu thuần.
  • Trong quý 4/2023, HVN ghi nhận khoản lỗ ròng là 2,1 nghìn tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ ròng 2,3 nghìn tỷ đồng của quý 3/2023 mặc dù lợi nhuận gộp thấp hơn. Chúng tôi cho rằng điều này là do chi phí tài chính giảm 61% QoQ xuống còn 748 tỷ đồng, chủ yếu là do lỗ tỷ giá giảm xuống còn 92 tỷ đồng trong quý 4/2023 từ mức 1,1 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2023.
  • Mặc dù HVN ghi nhận KQKD quý 4/2023 yếu hơn so với trước, chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo năm 2024, do theo dự báo hiện tại, chúng tôi dự báo HVN ghi lỗ gộp năm 2023 là 1,2 nghìn tỷ đồng so với lợi nhuận gộp thực tế năm 2023 là 3,9 nghìn tỷ đồng do biên lợi nhuận phục hồi mạnh hơn dự kiến.

KQKD quý 4 & năm 2023 của HVN 

Tỷ đồng

Q4 2022

Q4 2023

YoY

2022

2023

YoY

KQKD 2023/

Dự báo 2023 của Vietcap

Doanh thu gộp

19.406

24.059

24,0%

70.793

92.148

30,2%

106,8%

- VNA

13.868

17.951

29,4%

49.305

69.039

40,0%

112,2%

   Vận tải hàng không 

13.725

17.578

28,1%

48.459

67.869

40,1%

113,1%

   Tổng DT phụ trợ 

143

373

160,3%

846

1.170

38,3%

75,0%

- DT từ CT con

5.538

6.107

10,3%

21.488

23.109

7,5%

93,5%

Doanh thu thuần

19.303

23.831

23,5%

70.410

91.459

29,9%

106,7%

Lợi nhuận gộp

-1.078

-189

-82,4%

-2.876

3.939

N.M.

N.M.

SG&A

-1.732

-1.565

-9,6%

-4.964

-6.464

30,2%

102,2%

LN từ HĐKD

-2.810

-1.754

-37,6%

-7.840

-2.525

-67,8%

33,7%

Thu nhập tài chính

552

287

-48,1%

980

922

-6,0%

83,3%

Chi phí tài chính

-1.156

-748

-35,4%

-4.432

-4.328

-2,4%

172,5%

Lãi/lỗ từ CTLK

-27

11

-139,8%

74

108

45,1%

143,3%

Thu nhập thuần khác

69

285

310,2%

273

574

110,3%

58,8%

LNTT

-3.372

-1.920

-43,1%

-10.945

-5.249

-52,0%

66,9%

LNST sau lợi ích CĐTS

-3.508

-2.065

-41,1%

-11.298

-5.807

-48,6%

72,5%

Biên lợi nhuận

 

 

 

 

 

 

 

Biên LN gộp %

-5,6%

-0,8%

 

-4,1%

4,3%

 

 

Biên LN từ HĐKD %

-14,6%

-7,4%

 

-11,1%

-2,8%

 

 

Biên LNST %

-18,2%

-8,7%

 

-16,0%

-6,3%

 

 

Nguồn: HVN & Vietcap

Powered by Froala Editor