HT1 - Ngừng theo dõi
  • 2024-04-05T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi ngừng theo dõi cổ phiếu CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) do bố trí lại nguồn lực nghiên cứu và phân tích. 

- Giá mục tiêu gần nhất của chúng tôi là 13.000 đồng/CP và khuyến nghị gần nhất là PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG, như đã phát hành trong Báo cáo Cập nhật ngày 13/3/2024. 

- Các dự báo và khuyến nghị trước đây của chúng tôi đối với cổ phiếu này sẽ không còn hiệu lực. 


Powered by Froala Editor