HPG [MUA +23,4%] - KQKD quý 1 hỗ trợ triển vọng tăng trưởng cao cho năm 2024/25 - Cập nhật
  • 2024-05-29T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và tăng 11% giá mục tiêu lên 39.000 đồng/cổ phiếu 

- Chúng tôi nhìn chung không thay đổi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do 1) chúng tôi cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025 và 2) chúng tôi áp dụng WACC thấp hơn trong định giá sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (CKDT) của chúng tôi. Chúng tôi duy trì P/E mục tiêu của chúng tôi ở mức 18 lần nhằm phản ánh mức tăng trưởng cao của HPG trong giai đoạn 2024-2025. 

- LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2024 của HPG đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (+622% YoY) phù hợp với dự báo của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS tăng trưởng mạnh nhờ 1) các sản phẩm thép tăng trưởng tốt từ mức cơ sở thấp trong năm 2023 và 2) biên lợi nhuận tăng nhờ chênh lệch đầu vào-đầu ra tăng.

Powered by Froala Editor