HDG – ĐHCĐ đặt ra chiến lược 5 năm, KQKD quý 1 phù hợp với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD & ĐHCĐ
  • 2024-05-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) vào ngày 27/04/2024. Nhìn chung, ban lãnh đạo tự tin hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  • HĐQT chia sẻ chiến lược và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2024-2028, tập trung vào 3 lĩnh vực chính: đầu tư bất động sản (bổ sung mảng khu công nghiệp, 900 ha), năng lượng (tập trung phát triển 800 MW điện gió), và đầu tư tài chính. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT muốn dần trao quyền cho thế hệ tiếp theo để đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Hado mà không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ cá nhân nào. Tương ứng, HĐQT đã thông qua bổ sung 2 thành viên mới là bà Trần Thị Quỳnh Anh và ông Nguyễn Hoàng Trung, mang đến những chuyên môn phù hợp để hỗ trợ hoạt động của tập đoàn trong lĩnh vực khu công nghiệp (hướng đến khách hàng FDI) và đầu tư tài chính.
  • Ban lãnh đạo đã giải quyết các rủi ro pháp lý của dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong và Bảo Đại, ban lãnh đạo tin rằng các rủi ro pháp lý này chỉ ở mức thấp do Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong tiếp tục được huy động và thanh toán từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngoài ra, công ty kỳ vọng các thủ tục pháp lý (phương thức đấu thầu & đấu giá) của các dự án Minh Long, Green Lane và Phan Đình Giót sẽ hoàn thành trong năm 2025 để giúp việc mở bán được thực hiện trong năm 2026, muộn hơn 1 năm so với dự báo của chúng tôi.
  • Cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023 với cổ tức tiền mặt ở mức 500 đồng/cổ phiếu và cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 10% so với dự báo của chúng tôi là không chia cổ tức tiền mặt. HDG đặt kế hoạch cổ tức năm 2024 ở mức 15% mệnh giá (có thể chia thành tiền mặt và cổ phiếu, hoặc cổ tức cổ phiếu hoàn toàn, sẽ được quyết định tại ĐHCĐ thường niên năm 2025).
  • HDG đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu đi ngang ở mức 2,9 nghìn tỷ đồng (+0% YoY) và LNST trước lợi ích CĐTS đạt 972 tỷ đồng (+12% YoY), lần lượt hoàn thành 91% và 97% dự báo cả năm của chúng tôi. Chênh lệch giữa kế hoạch doanh thu của công ty so với dự báo của chúng tôi đến từ các giả định thận trọng của ban lãnh đạo về doanh thu của cả mảng năng lượng và mảng cho thuê văn phòng & khách sạn trong khi kế hoạch cho mảng bất động sản của ban lãnh đạo nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi. Mặt khác, LNST nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi, điều này có thể do kỳ vọng biên lợi nhuận cao hơn. Chúng tôi lưu ý rằng HDG đã ghi nhận kết quả LNST cao hơn trung bình 9% so với kế hoạch trong 5 năm qua.
  • HDG đã công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu đạt 848 tỷ đồng (-11% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 221 tỷ đồng (-27% YoY), lần lượt hoàn thành 27% và 27% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi.
  • Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận năm 2024 của chúng tôi (LNST sau lợi ích CĐTS đạt 829 tỷ đồng, +25% YoY), dù cần thêm đánh giá chi tiết vì khả năng chi phí tài chính thấp hơn dự kiến có thể bù đắp cho lợi nhuận gộp thấp hơn nhẹ từ mảng bất động sản. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận dài hạn do tiến độ chậm của các dự án bất động sản nhà ở có thể ảnh hưởng tiềm năng tăng giá từ các dự án năng lượng mới và dự án khu công nghiệp.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho HDG với giá mục tiêu là 30.200 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu bất động sản năm 2024 dự kiến đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (+3,5 lần YoY), hoàn thành 102% dự báo cả năm của chúng tôi, chủ yếu nhờ ghi nhận doanh thu từ Charm Villas – giai đoạn 3 trong nửa cuối năm 2024. HDG sẽ tập trung vào mua lại các dự án bất động sản nhà ở mới trong giai đoạn 2024-2025 nhờ nguồn tiền mặt dồi dào và dòng tiền ổn định từ mảng năng lượng trong khi không có đợt mở bán nhà ở mới nào trong năm 2025 ngoài Charm Villas. Vào ngày 15/03/2024, HDG đã ký Biên bản ghi nhớ với chính quyền tỉnh Kiên Giang để phát triển khu đô thị phức hợp rộng 99ha, vốn đầu tư đạt 3 nghìn tỷ đồng. Về các khu công nghiệp, HDG hiện đang tiến hành các thủ tục nghiên cứu và đầu tư 3 dự án khu công nghiệp với quy mô ~ 900 ha (tại Ninh Thuận, Hưng Yên).

Trong quý 1/2024, lợi nhuận gộp bất động sản giảm nhẹ 5% YoY đạt 121 tỷ đồng, hoàn thành 19% dự báo cả năm của chúng tôi. Ban lãnh đạo HDG có kế hoạch mở bán Charm Villas – giai đoạn 3 trong nửa cuối năm 2024, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, nhưng có thể sẽ bị chậm trễ nếu công ty muốn đạt được giá bán cao hơn ở mức ~ 130-140 triệu đồng/m2 so với dự đoán của chúng tôi là 90 triệu đồng/m2. Chúng tôi tin rằng mức giá bán 100-120 triệu đồng/m2 (bao gồm chiết khấu) là khả thi hơn.

Kế hoạch doanh thu năm 2024 từ mảng điện đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (-17% YoY), tương đương 93% dự báo cả năm của chúng tôi, chủ yếu do sản lượng điện hợp đồng cho thủy điện cao hơn, đạt 98% so với mức 90% của năm trước, theo các doanh nghiệp trong ngành. HDG muốn ưu tiên thủy điện, đặc biệt thông qua hoạt động M&A, trong khi hiện HDG đang có danh mục 828 MW điện gió để phát triển. Cụ thể, trang trại điện gió 7A giai đoạn 2 (21MW), trang trại điện gió Phước Hữu 50 MW (Ninh Thuận) dự kiến CoD trong năm 2025 và trang trại điện gió Bình Gia 80 MW (Lạng Sơn) dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2027 sau khi nhận được biên bản ghi nhớ đầu tư và hoàn thành 14 tháng đo gió. Những điều này dẫn đến khả năng điều chỉnh tăng dự báo dài hạn của chúng tôi.

Trong quý 1/2024, doanh thu và lợi nhuận gộp từ mảng năng lượng giảm 24%/33% YoY, hoàn thành 24%/27% dự báo cả năm của chúng tôi, chủ yếu do mức huy động thủy điện thấp để dự trữ nước cho mùa khô.

Doanh thu từ mảng cho thuê văn phòng và khách sạn năm 2024 dự kiến đạt 300 tỷ đồng (-31% YoY), hoàn thành 65% dự báo cả năm của chúng tôi là 461 tỷ đồng (+5% YoY), chúng tôi tin rằng nguyên nhân chủ yếu do giả định thận trọng của ban lãnh đạo.

Trong quý 1/2024, mảng cho thuê văn phòng và khách sạn ghi nhận lợi nhuận gộp đi ngang YoY ở mức 51 tỷ đồng, hoàn thành 25% dự báo cả năm của chúng tôi.

Những ghi nhận khác: 

Ban lãnh đạo HDG giải thích LNST sau lợi ích CĐTS kiểm toán năm 2023 thấp hơn 6% so với con số trước kiểm toán chủ yếu do 60 tỷ đồng chi phí phát sinh từ hoạt động đo tốc độ gió tại 12 dự án điện gió tiềm năng cũng như một số dự án năng lượng mặt trời và 20 tỷ đồng dự phòng nợ xấu.

Thành viên HĐQT mới - Bà Trần Thị Quỳnh Anh (1974). Bà Quỳnh Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, từng giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc HDG trong giai đoạn 2006-2007. Hiện tại, bà Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc Công ty TNHH D&A International (công ty chuyên thu hút đầu tư nước ngoài và hỗ trợ xuất nhập khẩu của Việt Nam). Bà Quỳnh Anh cũng là Giám đốc khu vực của Petrichor Capital SND BHD – Malaysia (Petrichor Capital & Trading tận dụng mạng lưới dịch vụ tài chính rộng khắp cùng với chuyên môn giao dịch để tăng thêm giá trị cho nhà sản xuất và khách hàng cuối).

Thành viên HĐQT mới - Ông Nguyễn Hoàng Trung (1986). Ông Trung tốt nghiệp Đại học Monash – Úc chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Ông Trung gia nhập HDG từ năm 2016 và giữ chức vụ Phó Phòng Tài chính từ năm 2022.

Kết quả quý 1/2024 & năm 2023 của HDG

Tỷ đồng 

Q1 2023 

Q1 2024 

 YoY 

% dự báo 2024 của Vietcap 

Doanh thu  

956 

848 

-11% 

27% 

  Bất động sản  

312 

315 

1% 

32% 

  Năng lượng  

543 

414 

-24% 

24% 

  Cho thuê văn phòng & khách sạn 

101 

115 

14% 

25% 

  Xây dựng & khác 

N.M 

270% 

Lợi nhuận gộp

575 

438 

-24% 

24% 

  Bất động sản  

127 

121 

-5% 

19% 

  Năng lượng  

397 

266 

-33% 

27% 

  Cho thuê văn phòng & khách sạn 

51 

51 

0% 

25% 

  Xây dựng & khác 

N.M 

N.M 

Chi phí bán hàng

-1 

-1 

32% 

3% 

Chi phí G&A 

-36 

-33 

-9% 

17% 

Lợi nhuận từ HĐKD 

539 

404 

-25% 

25% 

Thu nhập tài chính

13 

100% 

42% 

Chi phí tài chính

-149 

-96 

-35% 

22% 

   Trong đó, chi phí lãi vay

-131 

-94 

-28% 

22% 

Thu nhập khác ngoài HĐKD 

-2 

-185% 

N.M. 

LNTT 

399 

319 

-20% 

27% 

  - Chi phí thuế thu nhập 

-42 

-55 

32% 

30% 

LNST trước lợi ích CĐTS 

357 

264 

-26% 

26% 

  - Lợi ích CĐTS

-55 

-43 

-21% 

25% 

LNST sau lợi ích CĐTS 

303 

221 

-27% 

27% 

Nguồn: HDG, Vietcap

Powered by Froala Editor