HDB [MUA + 24,7%] - Triển vọng ROE vững chắc với NIM tăng trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-06-21T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 7,7% giá mục tiêu lên 28.000 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị đối với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) từ KHẢ QUAN lên MUA. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ (1) tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025, bù đắp cho (2) mức giảm 1,4% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi (lần lượt thay đổi -0,1%/-0,8% /-2,1%/0%/-2,3% cho năm 2024/25/26/27/28). 

- Chúng tôi duy trì dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 ở mức 12,3 nghìn tỷ đồng (+22,2% YoY) chủ yếu do (1) thu nhập lãi ròng (NII) tăng 2,5% với dự báo NIM cao hơn của chúng tôi, bù đắp cho (2) thu nhập ngoài lãi (NOII) giảm 15%. 

- Chúng tôi đưa ra khỏi mô hình định giá giả định việc HDB ghi nhận 5 nghìn tỷ đồng thu nhập bancassurance từ việc ký kết quan hệ đối tác bancassurance độc quyền trong 15 năm, bắt đầu từ cuối năm 2024 do các điều kiện ngắn hạn không thuận lợi. Tuy nhiên, đây vẫn là yếu tố hỗ trợ tiềm năng trong dài hạn để ngân hàng có cơ hội tăng thu nhập phí. 

Powered by Froala Editor