HDB [KHẢ QUAN + 17,8%] - Tăng dự báo lợi nhuận nhờ tăng trưởng tín dụng và NIM cao hơn - Cập nhật
  • 2024-03-07T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 15,6% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) lên 26.000 đồng/cổ phiếu, nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN do giá cổ phiếu đã tăng gần 24% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ việc chúng tôi tăng 20,5% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (thay đổi tương ứng 13%/+28%/+31%/+35%/+34% cho năm 2024/25/26/27/28). 

- Chúng tôi giảm 12,8% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 xuống còn 12,3 nghìn tỷ đồng (+22,4% YoY) chủ yếu do (1) thu nhập ngoài lãi (NOII) giảm 54,2% ảnh hưởng (2) thu nhập lãi ròng (NII) tăng 16,6% đến từ tăng trưởng tín dụng năm 2023 cao hơn dự kiến và dự báo NIM năm 2024 cao hơn. 

- Dự báo NOII năm 2024 thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do giả định HDB ghi nhận 5 nghìn tỷ đồng thu nhập bancassurance từ việc hoàn tất quan hệ đối tác bancassurance độc quyền trong 15 năm bắt đầu từ cuối năm 2024 thay vì ghi nhận trong 1 năm như dự báo trước đây của chúng tôi.  

Powered by Froala Editor