HAH [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Hoạt động thương mại phục hồi thúc đẩy nhu cầu logistics - Báo cáo Công ty
  • 2024-04-24T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi cập nhật thông tin về CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) sau báo cáo gần nhất của chúng tôi ngày 04/01/2024. 

- LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 giảm 53% so với cùng kỳ (svck), chủ yếu do giá vận chuyển container và giá cước vận tải giảm, chi phí lãi vay cao hơn và lãi từ công ty liên kết giảm. 

- Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của HAH sẽ phục hồi trong năm 2024. Chúng tôi cho rằng giá vận chuyển container và giá cho thuê tàu của HAH năm nay sẽ cao hơn, nhờ nhu cầu logistics tăng và tác động của sự gián đoạn vận chuyển qua Biển Đỏ và Kênh đào Suez.

Powered by Froala Editor