GVR [PHTT -8,9%] - Doanh thu cao su kì vọng hồi phục; quỹ đất chuyển đổi sang KCN từ cao su lớn - Cập nhật
  • 2024-04-04T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 70% lên 29.900 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ KÉM KHẢ QUAN lên PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR). 

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi đưa 21.000 ha dự kiến sẽ được chuyển đổi sang đất KCN (so với khoảng 5.700 ha trước đây) vào trong định giá do chúng tôi kỳ vọng việc chuyển đổi đất cao su nhanh hơn và rộng rãi hơn so với dự phóng trước đây. Tại ĐHCĐ bất thường tháng 3/2024, GVR cho biết khoảng 25.000 ha có thể được chuyển đổi thành đất KCN dựa trên quy hoạch tổng thể được phê duyệt gần đây của 3 tỉnh (Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước và Tây Ninh). 

- Chúng tôi dự báo mức tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS là 20%/25%/25% trong các năm 2024/25/26, chủ yếu do chúng tôi kỳ vọng (1) lợi nhuận gộp cải thiện khi nhu cầu tiêu thụ cao su và giá bán trung bình phục hồi so với năm 2023, (2) sự đóng góp ngày càng tăng từ doanh thu mảng KCN và (3) lợi nhuận các công ty liên kết của GVR phục hồi. Nhìn chung, chúng tôi duy trì dự báo LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2024/25 do KQKD năm 2023 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. 

Powered by Froala Editor