GVR - Lợi nhuận quý 2 giảm YoY do HĐKD cao su và gỗ suy yếu - Báo cáo KQKD
  • 2023-07-28T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • GVR công bố KQKD quý 2/2023 bao gồm doanh thu đạt 4,3 nghìn tỷ đồng (-23% YoY & +3,3% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 554 tỷ đồng (-48% YoY & +0,8% QoQ). Doanh thu giảm YoY chủ yếu do doanh thu từ mảng cao su và gỗ giảm lần lượt -12% và -54% YoY. Trong khi đó, lợi nhuận giảm YoY do lợi nhuận từ HĐKD giảm khoảng 6,7 điểm % YoY.  
  • Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu của GVR giảm 20% YoY xuống 8,4 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 47% YoY xuống 1,1 nghìn tỷ đồng, lần lượt đạt 35% và 34% so với dự báo cả năm của chúng tôi. Dù cần thêm đánh giá chi tiết nhưng chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2023 do mảng cao su và gỗ bị ảnh hưởng bởi những thách thức của kinh tế toàn cầu nghiêm trọng hơn so với dự phóng của chúng tôi. 
  • Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu từ mủ cao su giảm 10% YoY xuống còn 6 nghìn tỷ đồng, chiếm 72% tổng doanh thu và hoàn thành 34% dự báo cả năm của chúng tôi. Mặc dù GVR chưa công bố số liệu chi tiết về sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân (ASP), nhưng chúng tôi cho rằng doanh thu từ mủ cao su thiên nhiên giảm chủ yếu do ASP giảm YoY. Thêm vào đó, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc – thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam (chiếm 76% tổng lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu năm 2023) – tăng 8% sản lượng nhưng giảm 13% giá trị so với nửa đầu năm 2022. 

Powered by Froala Editor