GVR – Lợi nhuận giảm YoY trong quý 1 chủ yếu do thu nhập đền bù thấp hơn mặc dù lợi nhuận cốt lõi cải thiện – Báo cáo KQKD
  • 2024-05-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (+11% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 476 tỷ đồng (-14% YoY). Trong khi lợi nhuận từ HĐKD cải thiện 14% YoY, mức giảm lợi nhuận ròng trong quý 1/2024 chủ yếu do thu nhập đền bù thấp hơn so với cùng kỳ. Do sự phục hồi của mảng cao su (mảng đóng góp lợi nhuận chính) phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Doanh thu mủ cao su tăng 16% YoY đạt 3,4 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2024, hoàn thành 18% dự báo cả năm của chúng tôi. Mặc dù GVR chưa công bố chi tiết về sản lượng bán hàng và giá bán trung bình, chúng tôi cho rằng sự cải thiện này là do mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái cả về giá bán trung bình và sản lượng. Trong quý 1/2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam tăng 8,5% YoY về sản lượng và 5,3% YoY về giá bán trung bình đạt 1.466 USD/tấn.
  • Thu nhập ròng khác trong quý 1/2024 giảm 79% YoY đạt 70 tỷ đồng, trong đó GVR ghi nhận 67 tỷ đồng (+5% YoY) thu nhập từ thanh lý cây và 3,2 tỷ đồng (- 98% YoY) từ tiền đền bù (so với thu nhập đền bù quý 1/2023 là 211 tỷ đồng, chủ yếu từ VSIP III).

KQKD quý 1/2024 của GVR 

Tỷ đồng

Q1

2023

Q1

2024

YoY

Dự báo 2024

KQ Q1/dự báo 2024

Doanh thu thuần

4,135

4,585

11%

24,921

18%

  • Mủ cao su 

2,916

3,391

16%

18,892

18%

  • Sản phẩm cao su

93

135

45%

557

24%

  • Gỗ

557

540

-3%

2,928

18%

  • KCN

159

166

4%

924

18%

  • Khác

411

354

-14%

1,621

22%

Lợi nhuận gộp

1,006

1,076

7%

5,886

18%

Chi phí SG&A

-471

-477

1%

-2,652

18%

Lợi nhuận từ HĐKD

535

599

12%

3,235

19%

Thu nhập tài chính

231

227

-2%

1,014

22%

Chi phí tài chính

-143

-111

-22%

-591

19%

Thu nhập thuần từ công ty liên kết

-11

-6

-42%

20

N.M.

Thu nhập thuần khác

336

70

-79%

1,145

6%

LNTT

948

778

-18%

4,823

16%

LNST sau lợi ích CĐTS

550

476

-14%

3,104

15%

 

 

 

 

 

 

Biên lợi nhuận gộp

24.3%

23.5%

 

23.6%

 

Biên lợi nhuận từ HĐKD

12.8%

13.2%

 

13.0%

 

Biên lợi nhuận ròng

13.3%

10.4%

 

12.5%

 

Nguồn: GVR, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 29/3/2024)

Powered by Froala Editor