GVR [KÉM KHẢ QUAN -17,1%] - Mảng cao su và gỗ được kì vọng phục hồi trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-01-05T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG xuống KÉM KHẢ QUAN nhưng tăng giá mục tiêu thêm 11% lên 17.600 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi cập nhật định giá cho GVR từ giữa năm 2024 đến cuối năm 2024, điều này bị ảnh hưởng một phần bởi dự báo của chúng tôi rằng sự phục hồi của mảng cao su và gỗ trong giai đoạn 2024-25 sẽ chậm hơn so với kỳ vọng trước đây của chúng tôi. 

- Chúng tôi hạ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 xuống 2,6 nghìn tỷ đồng (-31% YoY) tương ứng với KQKD 9 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự kiến và KQKD sơ bộ năm 2023 được công bố gần đây. Chúng tôi cho rằng KQKD thấp chủ yếu do giá bán cao su phục hồi chậm hơn dự kiến, ảnh hưởng đến kết quả biên lợi nhuận gộp và LNST sau lợi ích CĐTS. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/25 sẽ tăng 19%/22% YoY, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp dự kiến cải thiện khi nhu cầu tiêu thụ cao su và giá bán trung bình tăng, bên cạnh sự phục hồi của lợi nhuận từ các công ty liên kết của GVR. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/25 thêm 21%/13% chủ yếu do giá bán trung bình và nhu cầu đối với mảng cao su và gỗ phục hồi chậm hơn so với kỳ vọng trước đây của chúng tôi. 


Powered by Froala Editor