GMD [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG -1,8%] - Ghi nhận lãi bất thường từ thoái vốn, HĐKD cốt lõi tăng trưởng mạnh trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-06-12T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho GMD trong khi điều chỉnh tăng 3% giá mục tiêu lên 81.000 đồng/cổ phiếu. 

- Giá mục tiêu tăng của chúng tôi chủ yếu được thúc đẩy bằng việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu từ cuối năm 2024 đến giữa năm 2025 trong khi duy trì dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi giai đoạn 2024-2028 hầu như không thay đổi. 

- Chúng tôi duy trì dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi (tức LNST sau lợi ích CĐTS không bao gồm thoái vốn) năm 2024 ở mức 1,3 nghìn tỷ đồng (+63% YoY) do KQKD quý 1/2024 nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi. GMD báo cáo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi trong quý 1/2024 ở mức cao là 322 tỷ đồng (+59% YoY), được thúc đẩy bởi tổng thông lượng hàng hóa của GMD tăng 56% YoY do hoạt động xuất khẩu phục hồi từ mức thấp trong quý 1/2023.

Powered by Froala Editor