GEX [KHẢ QUAN +15,3%] - Định giá mảng điện và KCN tăng - Cập nhật
  • 2024-06-19T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 12% giá mục tiêu đối với GEX và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do số dư tiền mặt cao hơn của công ty mẹ và tác động tích cực từ việc cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025, bù đắp cho việc dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi giảm 3% (lần lượt thay đổi -15%/-23%/-5%/+12%/+1% trong các năm 2024/25/26/27/28). Ngoài ra, định giá cao hơn cho GEX của chúng tôi được thúc đẩy bởi định giá mảng thiết bị điện cao hơn 11% (PE mục tiêu và lợi nhuận trung bình các năm 2024/25 của CAV cao hơn bù đắp cho mức lợi nhuận thấp hơn từ THI) và định giá mảng KCN cao hơn 17% (chủ yếu từ KCN Sông Công), bù đắp cho việc định giá mảng vật liệu xây dựng thấp hơn 15%. (trang 7)

- Chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 của GEX do mức dự báo LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn lần lượt 3% và 2% của VGC và GEE, do lợi nhuận của mảng vật liệu xây dựng và công ty con sản xuất máy biến áp (THI) trong quý 1/2024 thấp hơn dự kiến.  

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 sẽ đạt 853 tỷ đồng (+158% YoY) vì chúng tôi kỳ vọng (1) doanh số bán thiết bị điện sẽ phục hồi 16% YoY, và (2) LNTT từ việc thoái vốn khỏi danh mục năng lượng tái tạo sẽ ở mức 950 tỷ đồng (trang 7). Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) LNST giai đoạn 2023-2028 sẽ đạt 41%.

Powered by Froala Editor