GAS [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +3,5%] - KQKD năm 2023 phù hợp với dự báo của chúng tôi, LNST sau lợi ích CĐTS dự kiến giảm 9% YoY trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-03-20T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi giữ giá mục tiêu cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) ở mức 80.800 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG như đã nêu trong Báo cáo Cập nhật GAS ngày 28/12/2023.

- Chúng tôi giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ giảm 9% YoY dựa trên các giả định giá dầu nhiên liệu đi ngang YoY, sản lượng khí thương phẩm giảm 3% YoY, khoản lỗ khoảng 1.000 tỷ từ kho cảng LNG Thị Vải với mức sản lượng thấp là 50 triệu m3 và giá khí đầu vào trung bình có tỷ trọng cao hơn. 

Powered by Froala Editor