GAS – KQKD quý 1 thấp, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu đạt 21,2 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (-25% YoY). Chúng tôi cho rằng lợi nhuận giảm là do sản lượng khí thương phẩm thấp (-14% YoY), sản lượng bán LPG thấp (-9% YoY) và giá LPG giảm 11% YoY.
  • Giá dầu nhiên liệu trung bình – tiêu chuẩn cho giá khí của Việt Nam – tăng 11% YoY đạt 448 USD/tấn vào năm 2023, gần như phù hợp với dự báo của chúng tôi là 450 USD/tấn.
  • LNST quý 1 hoàn thành 24% kế hoạch cả năm của chúng tôi và nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.
  • Tuy nhiên, vào ngày 19/04/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 924 điều chỉnh tăng 1,4% kế hoạch công suất phát điện năm 2024 lên 310,6 tỷ kWh so với kế hoạch trước đây vào tháng 12/2023. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ dẫn đến lượng điện huy động cao hơn cho các nhà máy nhiệt điện khí và mang lại lợi ích nhẹ cho GAS. Chúng tôi nhận thấy khả năng tăng nhẹ dự báo lợi nhuận năm 2024 của chúng tôi cho GAS, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho GAS với giá mục tiêu là 80.800 đồng/cổ phiếu.

KQKD quý 1/2024 của GAS

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

% dự báo 2024 của Vietcap

Giá dầu Brent trung bình (USD/thùng)

82

82

-0,7%

98,6%

Giá dầu nhiên liệu trung bình (USD/tấn)

401

446

11,3%

99,1%

Sản lượng bán khí (triệu m3) 

1.944

1.672

-14,0%

23,1%

Doanh thu 

21.214

23.315

9,9%

27,8%

Giá vốn hàng bán

-16.372

-19.624

19,9%

29,2%

Lợi nhuận gộp

4.842

3.691

-23,8%

22,4%

Chi phí SG&A

-1.063

-803

-24,4%

19,3%

LN từ HĐKD

3.779

2.888

-23,6%

23,4%

Doanh thu tài chính

536

463

-13,6%

27,2%

Chi phí tài chính

-75

-181

140,9%

30,8%

LNTT

4.267

3.171

-25,7%

23,5%

Thuế thu nhập

-850

-627

-26,2%

23,3%

LNST trước lợi ích CĐTS

3.417

2.544

-25,6%

23,6%

Lợi ích CĐTS

-67

-32

-52,0%

14,1%

LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo

3.350

2.512

-25,0%

23,8%

Nguồn: GAS, Vietcap

Powered by Froala Editor