FRT - Ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS dương trong quý 1/2024; biên lợi nhuận của LC tiếp tục cải thiện - Báo cáo KQKD
 • 2024-04-26T00:00:00
 • Phân tích doanh nghiệp
 • Quý 1/2024: Doanh thu thuần đạt 9,0 nghìn tỷ đồng (+17% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 39 tỷ đồng (so với mức lỗ ròng 5 tỷ đồng trong quý 1/2023), lần lượt hoàn thành 23% và 79% dự báo cả năm của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS quý 1 vượt dự báo 2024 của chúng tôi chủ yếu do (1) khoản lỗ tài chính ròng thấp hơn dự kiến và (2) LNST sau lợi ích CĐTS cao hơn dự kiến của Long Châu (LC). Dựa trên ước tính của chúng tôi, khoản lỗ ròng 51 tỷ đồng của FPT Shop đã được bù đắp hoàn toàn bằng LNST sau lợi ích CĐTS 90 tỷ đồng của LC.
 • LC: Trong quý 1/2024, doanh thu trung bình hàng tháng/cửa hàng tăng nhẹ đạt 1,2 tỷ đồng (so với 1,0-1,1 tỷ đồng vào năm 2023), cùng với 531 cửa hàng mới hoàn toàn so với cùng kỳ, đã giúp doanh thu của công ty tăng 68% YoY . Trong quý 1, LC đã mở thêm 90 cửa hàng, nâng số cửa hàng lên 1.587 cửa hàng vào cuối quý 1/2024. LC cũng mở 41 trung tâm tiêm chủng mới trong quý.
 • FPT Shop: Trong quý 1/2024, doanh số của FPT Shop giảm 21% YoY, trong khi biên lợi nhuận gộp tăng 3,9 điểm % YoY đạt 13,4%. Theo FRT, điều này là do FPT Shop điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo hướng sản phẩm có biên lợi nhuận gộp cao hơn. Doanh số bán hàng online của FPT Shop tăng 10% YoY trong quý 1, chiếm 43% doanh thu của FPT Shop trong quý 1. Bên cạnh đó, FPT Shop đã đóng cửa 12 cửa hàng trong quý 1, giảm số lượng cửa hàng xuống còn 743 cửa hàng tại thời điểm cuối quý 1/2024.
 • Khả năng sinh lời: Biên lợi nhuận ròng của LC cải thiện 10 điểm cơ bản YoY lên 1,6% trong quý 1/2024. Điều này chủ yếu là do lỗ tài chính ròng giảm 47% YoY, bù đắp nhiều hơn so với mức tăng 90 điểm cơ bản YoY trong tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý (SG&A)/doanh thu. Đối với FPT Shop, biên lợi nhuận ròng cải thiện 10 điểm cơ bản YoY lên -1,4%, mặc dù ghi nhận biên lợi nhuận gộp tăng mạnh. Điều này là do chi phí quản lý của FPT Shop tăng 47% YoY.
 • Quan điểm của chúng tôi: Trong quý 1/2024, khoản lỗ ròng của FPT Shop phù hợp với dự báo của chúng tôi và chúng tôi kỳ vọng khoản lỗ này sẽ tiếp tục giảm cho đến cuối năm. Mặt khác, LNST sau lợi ích CĐTS của LC vượt kỳ vọng của chúng tôi nhờ (1) khoản lỗ tài chính ròng thấp hơn dự kiến và (2) biên lợi nhuận hoạt động tốt hơn dự kiến. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng trưởng đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

KQKD quý 1/2024 của FRT

Tỷ đồng 

Q1 2023

Q1 2024

YoY

Dự báo 2024

KQ Q1 2024/ dự báo 2024

Doanh thu thuần

7.753

9.042

17%

38.504

23%

 • FPT Shop

4.513

3.583

-21%

16.746

21%

 • Nhà thuốc

3.240

5.459

68%

21.758

25%

Doanh số online 1

1.410

1.555

10%

6.134

25%

 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận gộp

1.186

1.807

52%

6.841

26%

 • FPT Shop

427

480

12%

1.832

26%

 • Nhà thuốc

759

1.327

75%

5.010

26%

 

 

 

 

 

 

Chi phí SG&A

-1.119

-1.683

50%

-6.362

26%

Lợi nhuận từ HĐKD

68

124

83%

479

26%

Lỗ tài chính ròng

-70

-35

-49%

-286

12%

 • Thu nhập tài chính

17

25

53%

54

47%

 • Chi phí tài chính

-86

-61

-30%

-340

18%

LNST sau lợi ích CĐTS 

-5

39

N.M.

49

79%

 • FPT Shop

-54

-51

-5%

-167

30%

 • Nhà thuốc

49

90

84%

216

42%

Biên lợi nhuận gộp

15,3%

20,0%

 

17,8%

 

 • FPT Shop

9,5%

13,4%

 

10,9%

 

 • Nhà thuốc

23,4%

24,3%

 

23,0%

 

Chi phí SG&A/DT thuần

14,4%

18,6%

 

16,5%

 

Biên lợi nhuận từ HĐKD 

0,9%

1,4%

 

1,2%

 

 • FPT Shop

-0,6%

-1,0%

 

-0,4%

 

 • Nhà thuốc

3,0%

2,9%

 

2,5%

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS 

-0,1%

0,4%

 

0,1%

 

Nguồn: FRT, Vietcap (doanh thu online nằm trong doanh thu của FPT Shop)

Powered by Froala Editor