FRT – Đặt kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 10% đối với Long Châu – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-17T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Kế hoạch kinh doanh năm 2024: Doanh thu dự kiến đạt 37,3 nghìn tỷ đồng (+17% YoY) và LNTT dự kiến đạt 125 tỷ đồng (so với mức lỗ ròng trước thuế 294 tỷ đồng vào năm 2023). FRT đặt mục tiêu doanh thu của Long Châu là 21,3 nghìn tỷ đồng (+36% YoY) và dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 10% đối với FPT Long Châu (công ty con dược phẩm). Kế hoạch doanh thu của Long Châu tương ứng mục tiêu doanh thu của FPT Shop là 16 nghìn tỷ đồng (-1% YoY). Trong năm 2024, FPT Shop sẽ tập trung vào (1) tăng cường bán hàng online, (2) tăng tỷ trọng đóng góp doanh thu từ ngành hàng điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng lên 10% doanh thu của FPT Shop (từ mức 5% hiện tại) và (3) đóng cửa 50 cửa hàng.
  • KQKD sơ bộ quý 1/2024: Doanh thu của FRT đạt khoảng 9,1 nghìn tỷ đồng (+17% YoY) và LNTT đạt 80 tỷ đồng (+40 lần YoY), lần lượt hoàn thành 24% và 41% dự báo năm 2024 và vượt kỳ vọng của chúng tôi. KQKD quý 1 chủ yếu được dẫn dắt bởi KQKD của Long Châu.
  • Long Châu: Long Châu đặt kế hoạch mở rộng nền tảng chăm sóc sức khỏe với (1) các HĐKD mới trong chẩn đoán và điều trị (ví dụ như phòng khám) và (2) vẫn mở rộng các HĐKD và dịch vụ hiện tại (như dược phẩm, tiêm chủng, theo dõi sức khỏe tại nhà và bảo lãnh thuốc bảo hiểm). Mục đích của đợt phát hành riêng lẻ là để (1) tài trợ cho việc mở rộng nền tảng chăm sóc sức khỏe Long Châu và (2) cải thiện sự ổn định tài chính của FRT khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản năm 2023 chỉ là 13%.
  • Trung tâm tiêm chủng Long Châu: Năm 2024 đặt mục tiêu mở thêm 100 trung tâm tiêm chủng mới. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã mở khoảng 45 trung tâm tiêm chủng mới, nâng tổng số trung tâm hiện tại lên 55. Ban lãnh đạo tin rằng lợi thế cạnh tranh của Long Châu trong lĩnh vực kinh doanh này bao gồm (1) công nghệ, (2) độ phủ nhà thuốc trên toàn quốc và (3) tệp 15 triệu khách hàng. Đối với các cửa hàng đã hoạt động được 6 tháng, doanh thu thực tiêm bình quân/cửa hàng là 1,5 tỷ đồng, cao hơn doanh thu/cửa hàng thuốc Long Châu hiện tại (1,1 tỷ đồng).
  • Các nhận định khác về Long Châu: Thời gian hòa vốn của nhà thuốc đã rút ngắn xuống còn 3 tháng so với 6 tháng trong những năm trước. Hiện chỉ còn khoảng 10% tổng số nhà thuốc Long Châu chưa đạt điểm hòa vốn. Chuỗi nhà thuốc Long Châu hiện nắm giữ 60-70% thị phần trên toàn thị trường nhà thuốc hiện đại tại Việt Nam.
  • FPT Shop: Đặt mục tiêu biên lợi nhuận gộp tăng 200 điểm cơ bản YoY vào năm 2024. Trong dài hạn, chuỗi đặt mục tiêu tăng biên lợi nhuận gộp lên 13-14% từ mức 10% vào năm 2023.
  • Bảng cân đối kế toán: FRT đặt mục tiêu cải thiện tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản bằng cách (1) tăng lợi nhuận ròng hàng năm, (2) phát hành riêng lẻ đối với Long Châu và (2) tối ưu hóa các chỉ số tỷ lệ HĐKD (đặc biệt là số ngày bán hàng tồn kho). FRT dự kiến sẽ giảm tổng dư nợ vay khoảng 1 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 1/2024 so với cuối năm 2023.
  • Quan điểm của chúng tôi: KQKD quý 1/2024 vượt kỳ vọng của chúng tôi, do đó, chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Nhìn chung, cuộc họp củng cố quan điểm của chúng tôi về tầm nhìn của FRT trong việc mở rộng danh mục chăm sóc sức khỏe ra ngoài lĩnh vực kinh doanh dược phẩm.

Powered by Froala Editor