FPT - Tiếp tục đà tăng trưởng lợi nhuận 20% YoY - Báo cáo KQKD
  • 2024-04-22T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

FPT công bố KQKD sơ bộ quý 1/2024 với doanh thu đạt 14,1 nghìn tỷ đồng (+21% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+20% YoY), hoàn thành 22% dự báo cả năm của chúng tôi. Vì KQKD đang phù hợp với kỳ vọng, chúng tôi nhận thấy không có tiềm năng điều chỉnh đáng kể nào đối với dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Dịch vụ CNTT toàn cầu: Doanh thu đạt +29% YoY & LNTT đạt +28% YoY. Trong quý 1/2024, doanh thu chuyển đổi kỹ thuật số (DX) tăng 36% YoY và chiếm 42% tổng doanh thu CNTT toàn cầu. Doanh thu của FPT tăng trưởng trên khắp các thị trường, trong đó thị trường Nhật Bản và APAC dẫn đầu với mức tăng trưởng doanh thu lần lượt đạt 34% YoY và 33% YoY, bên cạnh mức doanh thu từ thị trường Châu Âu tăng trưởng 44% YoY. Doanh thu từ thị trường Mỹ tăng trưởng ở mức hai chữ số, đạt 16% YoY trong quý 1/2024, báo hiệu khả năng tăng trưởng tích cực tại thị trường có biên lợi nhuận cao này. Mặt khác, giá trị ký kết mới giảm 3% YoY trong quý 1/2024 từ mức cơ sở cao xuống 9,8 nghìn tỷ đồng, do FPT đẩy nhanh quá trình ký kết đơn hàng mới vào tháng 12/2023. 

Dịch vụ viễn thông: Doanh thu đạt +6% YoY và LNTT đạt +14% YoY. Trong quý 1/2024, biên lợi nhuận trước thuế mảng Dịch vụ Viễn thông tăng 1,1 điểm % YoY lên 20,7% trong quý 1/2024 do về hiệu quả về chi phí giữa các mảng được cải thiện.

Giáo dục: Doanh thu đạt +26% YoY. Tăng trưởng mạnh duy trì do nhu cầu mạnh về công nghệ và giáo dục tư nhân. FPT hoàn thành dự án Tổ hợp giáo dục FPT tại tỉnh Thanh Hóa sau 3 tháng xây dựng và dự kiến sẽ tuyển sinh thêm 500 sinh viên trong năm học 2024-2025 sắp tới.

Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho FPT với giá mục tiêu là 125.700 đồng/CP.

KQKD quý 1/2024 của FPT

Tỷ đồng

Q1 2023 

Q1 2024 

YoY 

Q1 2024/ dự báo 2024 của Vietcap 

Nhận định của Vietcap

Doanh thu

11.681

14.093

21%

22%

 

CNTT

6.843

8.472

24%

21%

 

  - CNTT toàn cầu

5.434

6.999

29%

22%

* Doanh thu từ thị trường Nhật Bản/APAC/Châu Âu/Mỹ tăng trưởng 34%/33%/44%/16% YoY.

* Trong quý 1/2024, doanh thu từ dịch vụ DX tăng 36% YoY, trong khi giá trị đơn hàng mới giảm 3% YoY do FPT đẩy nhanh quá trình ký kết đơn hàng mới vào tháng 12/2023.

  - CNTT trong nước

1.407

1.472

5%

19%

 

Viễn thông 

3.788

4.012

6%

24%

 

  - Dịch vụ Viễn thông

3.695

3.885

5%

24%

* Doanh thu băng thông rộng cố định tăng 9% YoY trong khi doanh thu phi băng thông rộng khác tăng 1% YoY.

  - Quảng cáo Online

95

127

34%

17%

 

Giáo dục

1.412

1.776

26%

21%


Khác

-364

-167

N,M,

N,M,

 

LNTT

2.121

2.534

19%

23%

 

CNTT

906

1.155

28%

22%

 

  - CNTT toàn cầu

875

1.115

28%

23%

 

  - CNTT trong nước

18

41

128%

10%

 

Viễn thông 

724

826

14%

24%

 

  - Dịch vụ Viễn thông

723

805

11%

25%

* Biên lợi nhuận tăng 1,1 điểm % YoY lên 20,7% trong quý 1/2024 nhờ sự cải thiện về hiệu quả chi phí giữa các mảng.

  - Quảng cáo Online

1

20

31x

11%

* Lợi nhuận tăng trưởng nhờ mức khách hang của FPT chi tiêu cho marketing nhiều hơn trong môi trường kinh tế vĩ mô cải thiện trong quý 1/2024.

Giáo dục & khác

491

553

13%

22%

* Do trích lập dự phòng cao hơn cho đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp khác bù đắp một phần cho mức tăng trưởng của lợi nhuận mảng giáo dục.

LNST sau lợi ích CĐTS 

1.494

1.798

20%

22%

 

Nguồn: FPT, Vietcap 

 

Powered by Froala Editor