FPT [MUA +32,5%] - Tỷ lệ tăng trưởng kép LNST dự kiến đạt 28% trong giai đoạn 2023-26 nhờ mảng dịch vụ CNTT - Cập nhật
  • 2024-05-23T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP FPT (FPT) và vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty. Chúng tôi tăng 36% giá mục tiêu chủ yếu do (1) chúng tôi điều chỉnh P/E mục tiêu của chúng tôi (30 lần so với trước đó là 26 lần đối với mảng dịch vụ CNTT toàn cầu, 21 lần so với trước đây là 17,5 lần đối với mảng dịch vụ CNTT trong nước, 15 lần so với trước đây là 14 lần đối với mảng dịch vụ viễn thông), (2) chúng tôi cập nhật giá mục tiêu của chúng tôi đến giữa năm 2025 và sử dụng dự báo LNST trung bình giai đoạn 2024-25 trong định giá của chúng tôi so với trước đây là sử dụng dự báo LNST năm 2024, và (3) chúng tôi tăng 4% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-26 do chúng tôi dự báo lợi nhuận cao hơn đối với mảng dịch vụ CNTT trong nước và mảng viễn thông. 

- Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng dự báo P/E giai đoạn 2024/25 của FPT lần lượt ở mức 30/23 lần, chúng tôi cho rằng các mức P/E này là hợp lý dựa trên triển vọng lợi nhuận tích cực của công ty và dự báo của chúng tôi rằng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS giai đoạn 2023-26 đạt 26% 

- Rủi ro: Không thể khai thác được sức mạnh từ các thương vụ hợp nhất gần đây; chi tiêu CNTT toàn cầu phục hồi chậm hơn/nhanh hơn; cạnh tranh gay gắt trong mảng viễn thông từ các đối thủ băng thông rộng cố định và di động.

Powered by Froala Editor