FPT - Mảng CNTT toàn cầu, Viễn thông dẫn dắt đà tăng trưởng mạnh trong năm 2024 - Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-10T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP FPT (FPT) tổ chức ĐHCĐ vào ngày 10/4/2024 tại Hà Nội. Cuộc họp đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm kế hoạch và triển vọng kinh doanh năm 2024 của công ty.
  • Đối với năm 2024, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng cả doanh thu và LNTT là 18%. Chúng tôi lưu ý rằng FPT thường đạt hoặc vượt mục tiêu lợi nhuận đề ra. Năm 2023, LNTT thực tế của FPT đã hoàn thành 102% kế hoạch 2023.
  • Kết quả sơ bộ quý 1/2024: Doanh thu và LNTT đều tăng hơn 20% YoY, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Mặc dù kết quả của từng mảng không được công bố nhưng chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng mạnh trong quý 1/2024 là nhờ 3 mảng kinh doanh cốt lõi của FPT là Dịch vụ CNTT toàn cầu, Giáo dục và Viễn thông. Do đó, chúng tôi hiện nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm tài chính 2023: FPT sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2023 vào quý 2/2024. Bao gồm cả khoản thanh toán này, tổng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 1,8%). FPT cũng dự kiến phát hành cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20:3 (20 cổ phiếu hiện hữu nhận thêm 3 cổ phiếu) vào quý 3/2024.
  • Cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2024: FPT sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 2.000 đồng/cổ phiếu dựa trên số lượng cổ phiếu mới sau đợt phát hành cổ tức bằng cổ phiếu nói trên (hoặc 2.300 đồng/cổ phiếu dựa trên số lượng cổ phiếu hiện tại), tương ứng lợi suất 2,0% dựa trên giá đóng cửa phiên gần nhất.
  • Phương án phát hành ESOP: FPT sẽ phát hành không quá 0,5%/0,227% tổng số cổ phiếu đang lưu hành cho CBCNV/ban lãnh đạo với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm đối với cổ phiếu phát hành cho nhân viên FPT và 10 năm đối với cổ phiếu phát hành cho ban lãnh đạo của FPT.

Dịch vụ CNTT toàn cầu duy trì động lực tăng trưởng mạnh trong năm 2024. Ban lãnh đạo FPT ước tính mảng CNTT toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 25% YoY trong quý 1/2024, tiếp tục được dẫn dắt bởi mức tăng khoảng 40% YoY tại thị trường Nhật Bản và tăng trưởng bền vững tại thị trường APAC. Công ty tự tin có thể đạt mức tăng trưởng 25-30% YoY về giá trị hợp đồng mới và dự kiến sẽ tiếp tục chiến lược M&A vào năm 2024. Ban lãnh đạo cũng đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 50% YoY cho công ty con của FPT là công ty dịch vụ phần mềm ô tô FPT Automotive vào năm 2024 và đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2030. Về HĐKD chất bán dẫn, công ty có thể liên doanh với các công ty công nghệ toàn cầu như Foxconn để tìm kiếm thêm các cơ hội mở rộng.

Những tiến triển mới trong HĐKD trung tâm dữ liệu dự kiến thúc đẩy tăng trưởng mảng viễn thông vào năm 2025. Ban lãnh đạo dự kiến sẽ ra mắt một trung tâm dữ liệu mới tại TP.HCM với công suất 50-100MW vào cuối năm 2024/đầu năm 2025. Trung tâm dữ liệu này có sức mạnh tính toán cao nhằm phục vụ dòng dịch vụ mới về Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data). Ngoài ra, FPT đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu mới tại Hà Nội với mục tiêu phục vụ nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng từ cả thị trường trong nước và khu vực. Công ty cũng tìm cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng cáp quang biển để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về dung lượng dữ liệu cao, cũng như tăng trưởng doanh thu dự kiến là 25-30% mỗi năm cho HĐKD cáp quang biển.

Mảng giáo dục phát triển mạnh nhờ kế hoạch mở rộng liên tục và nhu cầu giáo dục tư nhân. Theo ban lãnh đạo, FPT sẽ (1) mở rộng các tòa nhà và cơ sở vật chất của Đại học FPT trên 5 cơ sở của công ty và (2) tiếp tục mở cơ sở mới cho K-12 và đào tạo nghề tại các tỉnh/thành phố cấp 2 và cấp 3, cụ thể là các cơ sở đào tạo K-12 mới tại Thanh Hóa, Huế và Hậu Giang vào năm 2024, nhằm nắm bắt nhu cầu giáo dục tư nhân và công nghệ vững chắc tại Việt Nam.

Mục tiêu doanh thu và LNTT năm 2024 của FPT theo mảng

Tỷ đồng

Kế hoạch năm 2024

YoY

Kế hoạch 2024/ dự báo 2024 của Vietcap

Doanh thu

61.850

+17,5%

97%

+ CNTT

38.150

+21,3%

97%

+ Viễn thông

17.600

+11,4%

104%

+ Giáo dục & các mảng khác

6.100

+13,7%

82%

LNTT

10.875

+18,2%

97%

+ CNTT

5.195

+24,8%

97%

+ Viễn thông

3.508

+15,3%

110%

+ Giáo dục & các mảng khác

2.172

+8,7%

86%

Nguồn: FPT, Vietcap

Powered by Froala Editor