FPT - LNST sau lợi ích CĐTS tăng 22% YoY nhờ đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ từ ngành CNTT toàn cầu - Báo cáo KQKD
  • 2024-01-25T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

CTCP FPT (FPT) công bố KQKD sơ bộ năm 2023 với doanh thu đạt 52,6 nghìn tỷ đồng (+20% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 6,5 nghìn tỷ đồng (+22% YoY), lần lượt hoàn thành 101% và 103% dự báo cả năm của chúng tôi. Do kết quả lợi nhuận hiện vượt kỳ vọng, chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. 

Dịch vụ CNTT toàn cầu: Doanh thu +28% YoY & LNTT +27% YoY. Trong năm 2023, doanh thu Chuyển đổi số (DX) tăng 42% YoY, chiếm 43% tổng doanh thu CNTT toàn cầu. Nhật Bản và APAC vượt trội với mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là 43% YoY và 38% YoY, bên cạnh doanh thu tăng 22% YoY từ thị trường Châu Âu. Ngoài ra, doanh thu từ Mỹ tăng trưởng 9% YoY do hiện trạng khó khăn kinh tế tại thị trường này. Giá trị hợp đồng CNTT toàn cầu mới ký kết tăng 38% YoY trong năm 2023 đạt 29,7 nghìn tỷ đồng trong khi số lượng các hợp đồng lớn (hơn 5 triệu USD) tăng 19% YoY và là tín hiệu tốt cho đà tăng trưởng trong tương lai. 

Dịch vụ viễn thông: Doanh thu +9% YoY và LNTT +15% YoY. Trong năm 2023, mảng viễn thông đã đạt hơn 4 triệu thuê bao băng thông rộng cố định, trong khi biên LNTT tăng 1,1 điểm % YoY lên 19,1% trong năm 2023, nguyên nhân chủ yếu được chúng tôi cho là nhờ lợi nhuận cải thiện trong phân khúc truyền hình trả phí. 

Giáo dục: Doanh thu +31% YoY. FPT Education duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu cao và đạt 145.000 sinh viên chính quy trong năm 2023. 

KQKD năm 2023 của FPT

Tỷ đồng

2022 

2023 

YoY 

KQKD 2023/ 

Dự báo 2023 của Vietcap 

Nhận định của Vietcap 

Doanh thu   

44.010

52.618

20%

101%

  

CNTT     

25.757

31.449

22%

104%

  

  - CNTT toàn cầu     

18.935

24.288

28%

104%

* Được thúc đẩy bởi việc tăng cường năng lực tư vấn và giá cả cạnh tranh của FPT trên thị trường toàn cầu. 

* Doanh thu từ thị trường Nhật Bản/APAC/Châu Âu/Mỹ tăng trưởng 43%/38%/27%/9% YoY. 

* Trong năm 2023, doanh thu từ DX tăng 42% YoY và giá trị hợp đồng mới tăng 38% YoY. 

  - CNTT trong nước    

6.822

7.161

5%

108%

  

Viễn thông   

14.730

15.806

7%

98%

  

  - Dịch vụ viễn thông  

13.954

15.186

9%

98%

* Internet băng thông rộng cố định đã đạt hơn 4 triệu thuê bao. 

  - Quảng cáo online  

776

620

-20%

106%

  

Giáo dục   

4.712

6.159

31%

89%

* FPT Education duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu cao và đạt 145.000 sinh viên chính quy trong năm 2023. 

Đầu tư & Khác 

-945

-796

N.M.

68%

  

LNTT  

7.662

9.203

20%

104%

  

CNTT     

3.367

4.161

24%

101%

  

  - CNTT toàn cầu     

2.977

3.782

27%

101%

  

  - CNTT trong nước    

389

379

-3%

112%

  

Viễn thông   

2.818

3.036

8%

103%

  

  - Dịch vụ viễn thông  

2.508

2.895

15%

102%

* Biên LN tăng 1,1 điểm % YoY lên 19,1% vào năm 2023 nhờ lợi nhuận trong mảng truyền hình trả phí cải thiện. 

  - Quảng cáo online  

309

141

-54%

134%

  

Giáo dục, đầu tư & Khác     

1.479

2.005

36%

110%

* Do lợi nhuận cao trong mảng Giáo dục và lỗ ít hơn từ các khoản đầu tư và dự phòng đầu tư vào các công ty start-up. 

LNST sau lợi ích CĐTS  

5.310

6.470

22%

103%

  

Nguồn: FPT, Vietcap

Powered by Froala Editor