DRC [PHTT +8,3%] - Công suất lốp radial mới thúc đẩy phục hồi lợi nhuận - Cập nhật
  • 2024-04-01T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 53% giá mục tiêu cho DRC lên 35.400 đồng/CP nhưng hạ khuyến nghị xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG từ KHẢ QUAN do giá cổ phiếu đã tăng 62% trong một năm qua. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do kéo dài giai đoạn dự báo đến cuối năm 2030 (so với cuối năm 2029 như trước đây) để phản ánh kỳ vọng về tác động dài hạn của việc mở rộng nhà máy sản xuất lốp radial lên 2 triệu lốp mỗi năm vào năm 2027 (từ 1 triệu lốp vào năm 2024 sau khi giai đoạn 3 đi vào hoạt động). Chúng tôi cũng cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2024 (so với giữa năm 2024 như trước đây). 

Powered by Froala Editor