DRC - Khả năng sinh lời cải thiện so với quý trước; Lợi nhuận năm 2023 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
  • 2024-01-22T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) công bố KQKD năm 2023 với doanh thu thuần đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (-8% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 248 tỷ đồng (-19% YoY).
  • Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 hoàn thành lần lượt 89% và 69% dự báo cả năm của chúng tôi. KQKD năm 2023 thấp hơn dự báo của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi có quan điểm lạc quan về sự phục hồi của thị trường trong nước.
  • Trong quý 4/2023, doanh thu thuần đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-2% YoY & -2% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 96 tỷ đồng (19% YoY & 26% QoQ). Mức giảm của doanh thu thuần trong quý 4/2023 giảm tốc so với quý 3/2023, với mức tăng trưởng -17% YoY.
  • Chúng tôi cho rằng doanh thu quý 4/2023 giảm 2% YoY do tác động của những trở ngại kinh tế đối với doanh số nội địa của DRC. So với quý trước, chúng tôi cho rằng doanh thu thuần giảm 2% do nhu cầu lốp radial từ thị trường nước ngoài giảm (-15% QoQ), được bù đắp một phần bởi sự phục hồi mạnh của doanh số lốp bias cả thị trường trong nước và thị trường quốc tế (+49% QoQ).
  • Biên lợi nhuận gộp cải thiện 153 điểm cơ bản QoQ  trong quý 4/2023. Chúng tôi cho rằng mức cải thiện này do chi phí đầu vào thấp hơn trong quý 4/2023, nhờ việc hiện thực hóa hàng tồn kho có chi phí thấp hơn trong các quý trước. Một nguyên nhân khác là tổng giá bán trung bình tăng 21% QoQ, chủ yếu do giá bán trung bình của lốp bias lần lượt tăng 13% QoQ và 19% QoQ tại thị trường trong nước và xuất khẩu.
  • DRC đặt mục tiêu lợi nhuận sẽ tăng trong quý 1/2024. Công ty kỳ vọng doanh thu sẽ tăng 4% YoY trong quý 1/2024. Ngoài ra, DRC kỳ vọng LNTT sẽ tăng 90% YoY trong quý 1/2024. Chúng tôi tin rằng kế hoạch này phản ánh quan điểm của công ty về những cải thiện trong đầu vào chi phí và chi phí logistic, cùng với việc tăng cường năng lực định giá. Doanh thu và LNTT thực tế của DRC trong quý 4/2023 lần lượt hoàn thành 92% và 188% kế hoạch quý của công ty.

Hình 1: KQKD năm 2023 của DRC

Tỷ đồng 

Q4 2022

Q4 2023

YoY

2022

2023

YoY

KQ 2023/

Dự báo 2023

Doanh thu thuần

1.114

1.097

-2%

4.899

4.495

-8%

89%

Lợi nhuận gộp

177

202

14%

811

651

-20%

78%

Chi phí SG&A 

65

85

31%

395

340

-14%

105%

Lợi nhuận từ HĐKD 

112

117

4%

416

312

-25%

61%

Thu nhập tài chính ròng

-8

5

-163%

-29

-4

-85%

4%

LNTT 

104

122

17%

386

307

-21%

68%

LNST sau lợi ích CĐTS 

81

96

19%

307

248

-19%

69%

Biên lợi nhuận gộp

15,9%

18,4%

 

16,6%

14,5%

 

 

Biên lợi nhuận từ HĐKD 

10,1%

10,6%

 

8,5%

6,9%

 

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS 

7,2%

8,7%

 

6,3%

5,5%

 

 

Nguồn: DRC, Vietcap dự báo

Hình 2: Kế hoạch kinh doanh quý 1/2024 của DRC

Tỷ đồng 

Q1 2023A

Q1 2024G

YoY

Doanh thu 

1.113

1.160

4%

LNTT 

29

55

90%

Nguồn: DRC, Vietcap dự báo

Powered by Froala Editor