DIG - Ngừng theo dõi
  • 2024-04-05T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi ngừng theo dõi cổ phiếu Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) do bố trí lại nguồn lực nghiên cứu và phân tích.  

- Giá mục tiêu gần nhất của chúng tôi là 20.000 đồng/CP và khuyến nghị gần nhất là BÁN, như đã phát hành trong Báo cáo cập nhật ngày 15/03/2024.  

- Các dự báo và khuyến nghị trước đây của chúng tôi đối với cổ phiếu này sẽ không còn hiệu lực. 


Powered by Froala Editor