DIG - MUA - Quỹ đất sạch lớn với giá hiện tại rất thấp so với giá trị tài sản ròng - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-07-22T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Quỹ đất sạch lớn với giá hiện tại rất thấp so với giá trị tài sản ròng: Nâng khuyến nghị lên MUA: DIG trở thành cổ phiếu yêu thích của chúng tôi sau cuộc gặp tuần trước với Ban Giám đốc DIG và chuyến đi thăm dự án ở Vũng Tàu.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
DIG