DIG [BÁN -29,8%] - Doanh số bán BĐS phục hồi dần trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-03-22T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi điều chỉnh tăng 10% giá mục tiêu cho DIG lên 20.000 đồng/CP chủ yếu do số dư nợ vay ròng giảm vào cuối năm 2023, nhưng vẫn duy trì khuyến nghị BÁN. 
  • Vào năm 2023, doanh thu của DIG giảm 46% YoY xuống 1,03 nghìn tỷ đồng – phù hợp với dự báo của chúng tôi, trong khi LNST sau lợi ích CĐTS của công ty tăng 20% YoY lên 173 tỷ đồng  – cao hơn dự báo của chúng tôi 38% chủ yếu nhờ lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết trong quý 4/2023. 
  • Trong năm 2024, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS trong năm 2024 là 244 tỷ đồng (+41% YoY), chủ yếu được hỗ trợ bởi việc bàn giao tại các dự án Nam Vĩnh Yên và Vị Thanh và bắt đầu ghi nhận bàn giao tại dự án Vũng Tàu Centre Point vào quý 4/2024. 
  • Chúng tôi điều chỉnh tăng 83% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 chủ yếu do dự phóng thu nhập từ lãi tăng do số dư tiền mặt cao hơn dự kiến vào cuối năm 2023. Chúng tôi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 lên 4 lần, chủ yếu là do ghi nhận lợi nhuận dự kiến từ việc nhượng bán một lô đất. 

Powered by Froala Editor