DHG - THÊM VÀO - Kết quả hoạt động quý 1/2012 phù hợp với dự báo của chúng tôi - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-05-15T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu tại mức 71.000 đồng với khuyến nghị THÊM VÀO– Kết quả quý 1/2012 của công ty phù hợp với dự báo của chúng tôi với doanh thu tăng 7,1% và lợi nhuận tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2012 cho DHG là 2.851 tỷ đồng (tăng 14,5%) và lợi nhuận ròng 487 tỷ đồng (tăng 17,3%). DHG đang giao dịch tại P/E là 8,4x với EPS 2012 dự kiến là 7.466 đồng và giá thấp hơn 16% so với giá mục tiêu 71.000 đồng của chúng tôi.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
DHG