DGW [PHTT -5,7%] - Triển vọng phục hồi giai đoạn 2024-25 đã được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu - Cập nhật
  • 2024-04-01T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 15% nhưng duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Thế Giới Số (DGW) do giá cổ phiếu đã tăng 28% trong 3 tháng qua. 

- Chúng tôi điều chỉnh tăng nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 thêm 18%. Trong khi chúng tôi chỉ điều chỉnh tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 thêm 4%, chúng tôi nâng dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2025/2026/2027/2028 lần lượt thêm 16%/21%/21%/21%. 

- Chúng tôi cho rằng việc DGW mở rộng nhanh hơn dự kiến sang các danh mục ngoài CNTT (cụ thể là hàng tiêu dùng, thiết bị gia dụng thông minh và thiết bị văn phòng) trong giai đoạn 2022-2023 sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn dự kiến trong trung và dài hạn. Do đó, chúng tôi nâng tổng doanh thu ngoài CNTT giai đoạn 2024-2028 thêm 43%, dẫn đến tổng lợi nhuận gộp tăng 29% trong kỳ. 

Powered by Froala Editor