DGW [PHTT +2,1%] - Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực với định giá hợp lý - Cập nhật
  • 2024-05-21T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho CTCP Thế Giới Số (DGW) thêm 1% và duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2025.

- Chúng tôi duy trì quan điểm cho rằng khả năng mở rộng ổn định của DGW sang các danh mục ngoài CNTT (cụ thể là hàng tiêu dùng, thiết bị gia dụng thông minh và thiết bị văn phòng) trong giai đoạn 2022-2023 sẽ mang lại dòng lợi nhuận cao hơn trong trung và dài hạn. Ngoài ra, nhờ chuyên môn phân phối mạnh mẽ của DGW, cùng với sự gia nhập ngày càng tăng của các thương hiệu quốc tế vào Việt Nam, chúng tôi dự báo doanh thu các sản phẩm ngoài CNTT của DGW sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2023-2028 là 19% và lần lượt đóng góp 35%/62% vào doanh thu/lợi nhuận gộp của DGW vào năm 2028.

Powered by Froala Editor