DGC [MUA +20,6%] - Nhu cầu của Ấn Độ qua đáy, nhu cầu chip tiếp tục tăng - Cập nhật
  • 2024-02-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) mặc dù đã giảm giá mục tiêu 4% xuống 104.000 đồng/CP.

- Chúng tôi giảm dự báo EBITDA cốt lõi năm 2024/25/26 thêm 13%/8%/3% chủ yếu do giả định thấp hơn về sản lượng bán. Tuy nhiên, điều này được bù đắp bằng việc chúng tôi tăng EV/EBITDA mục tiêu của chúng tôi từ 6,5 lần lên 7,0 lần.

- Hiệp hội ngành SEMI dự báo doanh số bán dẫn toàn cầu sẽ tăng 12%YoY vào năm 2024. Ngoài ra, lượng hàng tồn kho của các nhà sản xuất chip đang ổn định củng cố cho hoạt động sản xuất chip và do đó nhu cầu hóa chất phốt pho công nghiệp tăng trong tương lai. 

- Doanh số trung bình trong ba tháng của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan tiếp tục phục hồi trong tháng 12, gần đạt mức cao nhất kỷ lục của năm 2022.


Powered by Froala Editor