DCM - LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2023 tăng 7 lần QoQ; LNST sau lợi ích CĐTS 2023 vượt kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
  • 2024-01-26T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) công bố KQKD quý 4/2023 với doanh thu thuần đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (-20% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 493 tỷ đồng (-51% YoY). Theo quan điểm của chúng tôi, LNST sau lợi ích CĐTS giảm so với cùng kỳ chủ yếu do 1) giá bán urê trung bình ước tính của DCM giảm 37% YoY, 2) giá khí đầu vào ước tính tăng 12% YoY và 3) chi phí quản lý doanh nghiệp (GA) cao hơn 9 lần. Chúng tôi lưu ý rằng DCM đã ghi nhận chi phí dự phòng quỹ khoa học là 67 tỷ đồng trong quý 4/2023 so với hoàn nhập quỹ khoa học 123 tỷ đồng trong quý 4/2022.
  • LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2023 tăng 6,8 lần so với quý trước (QoQ), chủ yếu do 1) chi phí khấu hao trong quý 4 là 59 tỷ đồng và thấp hơn so với 320 tỷ đồng trong quý 3, 2) biên lợi nhuận gộp của mảng urê tăng lên 32,1% trong quý 4/2023 so với 10,0% trong quý 3/2023 và 3) lợi nhuận gộp của mảng NPK tăng 5,3 lần QoQ (sản lượng bán NPK ước tính tăng 2,6 lần QoQ). Chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận gộp của mảng urê tốt hơn trong quý 4/2023 là do DCM quyết toán chi phí khí đầu vào cho năm 2022 và 2023 trong quý 4, giúp giảm giá vốn hàng bán urê quý 4 khoảng 100 tỷ đồng, theo DCM.
  • Trong năm 2023, DCM ghi nhận doanh thu thuần đạt 12,6 nghìn tỷ đồng (-21% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-74% YoY), lần lượt hoàn thành 104% và 107% dự báo của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS của DCM cao hơn dự báo của chúng tôi chủ yếu do chi phí khí đầu vào giảm. Trong khi đó, sản lượng bán urê cao hơn dự kiến bù đắp cho giá bán urê giảm nhẹ và chi phí quản lý doanh nghiệp cao hơn dự kiến. LNST sau lợi ích CĐTS giảm mạnh chủ yếu do 1) giá bán urê ước tính của DCM giảm 33% YoY, trong khi sản lượng bán urê ước tính tăng 8% YoY, và 2) chi phí bán hàng và marketing tăng 13% YoY (do công ty thực hiện các chiến dịch khuyến mãi cho sản phẩm phân NPK).
  • Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Giá urê Trung Đông trung bình là 358 USD/tấn (-49% YoY) trong năm 2023 – phù hợp với dự báo của chúng tôi là 360 USD/tấn. Ngoài ra, chúng tôi ước tính giá bán urê của DCM trong năm 2023 là 398 USD/tấn (-35% YoY) thấp hơn một chút so với dự báo của chúng tôi là 410 USD/tấn.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho DCM với giá mục tiêu là 33.800 đồng/cổ phiếu.

KQKD quý 4/2023 và năm 2023 của DCM

Tỷ đồng

Q4 2023

YoY

2023

YoY

% dự báo 2023 của Vietcap

Giá dầu Brent trung bình (USD/thùng)

83

-6,7%

82

-16,8%

99,1%

Giá dầu nhiên liệu trung bình (USD/tấn)

453

18,7%

448

-10,7%

99,5%

Giá khí đầu vào (USD/triệu BTU), bao gồm VAT*

9,4

11,8%

9,2

-7,7%

100,3%

Giá bán urê trung bình (VND/kg)*

8.401

-36,8%

9.569

-34,9%

98,8%

Sản lượng bán urê (nghìn tấn)*

241

9,4%

912

8,0%

101,3%

Doanh thu

3.566

-20,0%

12.602

-20,9%

104,4%

Giá vốn hàng bán

-2.700

-15,1%

-10.620

3,9%

102,7%

Lợi nhuận gộp

866

-32,3%

1.982

-65,2%

114,8%

Chi phí bán hàng & marketing

-217

-14,7%

-786

12,5%

102,8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp (GA)

-209

817,5%

-510

-21,9%

124,2%

Lợi nhuận từ HĐKD (EBIT)

440

-56,1%

687

-84,2%

124,5%

Thu nhập tài chính

106

26,4%

570

89,3%

99,4%

Chi phí tài chính

-10

-50,6%

-27

-54,7%

102,9%

Lợi nhuận trước thuế (LNTT)

537

-49,3%

1.251

-72,8%

113,7%

LNST sau lợi ích CĐTS 

493

-51,0%

1.107

-74,3%

107,3%

EBITDA

499

-63,2%

1.770

-69,2%

108,8%

Nguồn: DCM, Fiinpro, Vietcap (* ước tính của Vietcap)

Powered by Froala Editor