CTR [PHTT +7,5%] - Tuyến cáp quang dọc cao tốc Bắc-Nam góp phần vào tăng trưởng dài hạn - Cập nhật
  • 2024-05-20T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 7% giá mục tiêu cho Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) lên 138.000 đồng/CP nhưng hạ khuyến nghị từ MUA xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG vì giá cổ phiếu đã tăng 24% trong 2 tháng qua. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do (1) tổng dự báo EBITDA giai đoạn 2024-2031 tăng 7% do chúng tôi đưa đóng góp từ tuyến cáp quang dọc cao tốc Bắc-Nam vào dự báo, bù đắp cho việc chúng tôi giảm giả định tỷ lệ dùng chung, và (2) việc điều chỉnh tỷ trọng giữa phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF)/phương pháp định giá từng phần (SoTP) từ 50%/50% lên 70%/30%, cùng với việc đưa tuyến cáp quang dọc theo cao tốc Bắc-Nam vào dự báo bằng cách sử dụng phương pháp DCF trong phương pháp định giá SoTP của chúng tôi. Chúng tôi cũng cập nhật mô hình định giá từ cuối năm 2024 sang giữa năm 2025.


Powered by Froala Editor