CTR [MUA +23,5%] - Chuyển đổi công nghệ viễn thông dự kiến thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ - Cập nhật
  • 2024-03-11T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 26% giá mục tiêu cho Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) lên 128.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ (1) định giá theo mô hình chiết khấu dòng tiền cao hơn 41% do chúng tôi cập nhật giai đoạn dự báo đến cuối năm 2031 (so với cuối năm 2028 như trước đây) để phản ánh tiềm năng tăng trưởng mạnh trong dài hạn từ việc triển khai 5G dự kiến bắt đầu từ năm 2024 và (2) định giá EV/EBITDA theo mô hình tổng của từng phần (SoTP) cao hơn 6% chủ yếu do dự báo EBITDA năm 2024 cao hơn 3%. 

- Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EBITDA đạt 28% trong giai đoạn 2023-26, dẫn dắt bởi CAGR của mảng towerco đạt 51%. Chúng tôi tin rằng việc chuyển đổi sang công nghệ 4G và 5G sẽ đòi hỏi cơ sở hạ tầng viễn thông dày đặc hơn. Do đó, chúng tôi dự báo số lượng tháp viễn thông của CTR sẽ tăng gấp 3 lần lên ~20.000 vào cuối năm 2026. Chúng tôi dự báo đóng góp của mảng towerco vào EBITDA sẽ tăng từ 30% vào năm 2023 lên 50% vào năm 2026.

Powered by Froala Editor