CTR – KQKD quý 1 thấp hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+12% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 116 tỷ đồng (+7% YoY), chủ yếu nhờ sự tăng trưởng mạnh của mảng hạ tầng cho thuê (towerco). Kết quả này hoàn thành 20% và 18% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo năm 2024 của chúng tôi do tất cả các mảng kinh doanh (ngoại trừ mảng vận hành khai thácthấp hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi. Mảng vận hành khai thác ghi nhận kết quả phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi trong quý 1/2024.
  • Mảng towerco: Doanh thu tăng mạnh 40% YoY do số lượng trạm viễn thông tăng 52% YoY đạt 6.589 trạm vào cuối quý 1/2024 so với 4.321 trạm vào cuối quý 1/2023. Ngoài ra, tỷ lệ dùng chung hầu như không đổi ở mức 1,03 vào cuối quý 1/202so với cuối quý 1/2023. Mặc dù chúng tôi tin rằng mảng towerco sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh tốt hơn trong các quý còn lại của năm 2024 so với quý 1 do yếu tố mùa vụ, nhưng kết quả quý 1 vẫn thấp hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi, chủ yếu là do tỷ lệ dùng chung thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, dự án tuyến cáp dọc cao tốc Bắc-Nam mà chưa được đưa vào dự báo của chúng tôi tương ứng tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo của chúng tôi.
  • Mảng xây dựng đạt mức tăng trưởng doanh thu 15% YoY, mà chúng tôi cho là nhờ việc ghi nhận lượng backlog lớn đã được ký kết của mảng xây dựng dân dụng vào năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính EBITDA mảng xây dựng hoàn thành 16% dự báo cả năm của chúng tôi, thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi.
  • Mảng vận hành ghi nhận doanh thu tăng trưởng 10% YoY, chủ yếu nhờ tăng trưởng của thị trường nước ngoài – phù hợp với dự báo của chúng tôi.
  • Mảng giải pháp tích hợp và các mảng khác ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 5% YoY, chủ yếu nhờ các mảng giải pháp năng lượng mặt trời, cơ điện (M&E) và ICT. Các mảng kinh doanh này thấp hơn dự báo của chúng tôi mặc dù chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi của chi tiêu tiêu dùng trong nửa cuối năm 2024 sẽ thúc đẩy nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ của những mảng kinh doanh này.

KQKD quý 1/2024 của CTR

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

KQ Q1 2024/

Dự báo 2024 của Vietcap

Doanh thu

2.339

2.623

12%

20%

Vận hành khai thác

1.263

1.392

10%

22%

Towerco

96

135

40%

19%

Xây dựng

668

770

15%

19%

Giải pháp tích hợp & khác

312

327

5%

16%

EBITDA

195

224

15%

19%

Vận hành khai thác

70

73

5%

23%

Towerco

58

85

48%

19%

Xây dựng

45

43

-6%

16%

Giải pháp tích hợp & khác

23

23

1%

18%

LNTT

136

144

6%

18%

LNST sau lợi ích CĐTS 

108

116

7%

18%

Biên EBITDA

8,3%

8,5%

 

 

Vận hành khai thác

5,5%

5,3%

 

 

Towerco

59,8%

63,3%

 

 

Xây dựng

6,8%

5,5%

 

 

Giải pháp tích hợp & khác

7,2%

7,0%

 

 

Biên lợi nhuận ròng

4,6%

4,4%

 

 

Nguồn: CTR, Vietcap (ước tính của Vietcap cho EBITDA từng mảng)

Powered by Froala Editor