CTG – Tăng trưởng TOI tốt làm giảm ảnh hưởng của việc chi phí tín dụng tăng đột biến – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

CTG đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024 với TOI là 19,1 nghìn tỷ đồng (+12% YoY) và LNTT là 6,2 nghìn tỷ đồng (+4% YoY), hoàn thành lần lượt 23% và 21% dự báo năm 2024 của chúng tôi. Nhìn chung, lợi nhuận quý 1 năm 2024 của CTG phù hợp với dự báo của chúng tôi vì mức tăng trưởng TOI hai chữ số giúp bù đắp chi phí dự phòng cao hơn nhẹ so với kỳ vọng.

  • Tăng trưởng tín dụng quý 1/2024 đạt 2,8% (cho vay tăng trưởng 2,8%; trái phiếu doanh nghiệp giảm 9,6% theo quý và chiếm 0,3% dư nợ tín dụng). 
  • Tăng trưởng tiền gửi khách hàng quý 1 năm 2024 là 1,2%. Tỷ lệ CASA quý 1 năm 2024 gần như không đổi so với quý trước ở mức 22,2%.
  • Quý 1 năm 2024 NIM cũng không đổi theo quý ở mức 3,03%, với cả lợi suất IEA và chi phí huy động vốn đều giảm. Q1 2024 NII đã hoàn thành 25% dự báo cả năm của chúng tôi và tốt hơn một chút so với kỳ vọng của chúng tôi.  
  • ·Quý 1 năm 2024 NOII đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (-11% YoY), hoàn thành 17% dự báo cả năm của chúng tôi và thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi do thu nhập phí thuần và thu nhập từ thu hồi nợ xấu đã xử lý phục hồi chậm. Tuy nhiên, lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái đã hỗ trợ NOII. 
  • CIR quý 1 năm 2024 không đổi so với cùng kỳ ở mức 25,3% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 29,0%. Chúng tôi kỳ vọng một số chi phí mang tính mùa vụ trong nửa cuối năm 2024 sẽ làm tăng CIR cả năm. 
  • Chỉ số nợ xấu tăng nhẹ theo quý. Tỷ lệ nợ xấu quý 1 năm 2024 tăng 22 điểm cơ bản theo quý lên 1,35% so với mức 1,10% của năm 2024 của chúng tôi. Tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ Nhóm 2 của CTG tương đối ổn định theo quý ở mức 1,59% so với dự báo 2024F của chúng tôi là 1,25%. Tỷ lệ xử lý nợ xấu quy năm trong quý 1 năm 2024 là 1,3% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 1,6%. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm trong các quý tới khi (1) ngân hàng sẽ đẩy nhanh tỷ lệ xóa nợ vào cuối năm và (2) tăng trưởng tín dụng dự kiến sẽ mạnh hơn trong thời gian còn lại của năm 2024. 
  • Chi phí tín dụng quy năm trong quý 1 năm 2024 tăng vọt lên 2,13% so với mức thấp nhất trong hai năm là 1,21% trong quý 4 năm 2023. Chi phí dự phòng tăng 20% theo năm và 80% theo quý từ mức thấp trong quý 4, hoàn thành 26% dự báo cả năm của chúng tôi và vượt nhẹ kỳ vọng của chúng tôi. LLR Q1 2024 của CTG tiếp tục giảm theo quý nhưng vẫn ở mức cao so với các công ty cùng ngành ở mức 151% (-16 điểm % theo quý; -22 điểm % theo năm).

 

KQKD hợp nhất quý 1/2024 của CTG

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

Thu nhập lãi ròng

 12.666 

 15.174 

19,8%

Thu nhập ngoài lãi

 4.352 

 3.893 

-10,6%

Chi phí dự phòng

 (4.314)

 (4.807)

11,4%

LN từ HĐKD trước dự phòng 

 12.704 

 14.259 

12,2%

Chi phí dự phòng

 (6.724)

 (8.049)

19,7%

LNST sau lợi ích CĐTS  

 4.806 

 4.959 

3,2%

 

 

 

 

Tăng trưởng cho vay **

4,6%

2,8%

-1,8 điểm phần trăm

Tăng trưởng tiền gửi **

1,9%

1,2%

-0,7 điểm phần trăm

 

 

 

 

NIM

2,90%

3,03%

13 điểm cơ bản

Lợi suất tài sản

7,50%

6,18%

-132 điểm cơ bản

Chi phí huy động

4,84%

3,36%

-148 điểm cơ bản

Tỷ lệ CASA *

18,1%

22,2%

4,1 điểm phần trăm

Tỷ lệ CASA cộng tiền gửi kỳ hạn bằng ngoại tệ

20,9%

24,6%

3,7 điểm phần trăm

CIR

25,3%

25,2%

-0,1 điểm phần trăm

 

 

 

 

Nợ xấu/khoản vay gộp

1,28%

1,35%

7 điểm cơ bản

Nợ nhóm 2/khoản vay gộp

2,67%

1,59%

-108 điểm cơ bản

Lãi dự thu/tài sản sinh lãi

0,77%

0,71%

-6 điểm cơ bản

 Nguồn: CTG, Vietcap — *CASA bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ; ** Tăng trưởng cho vay và tiền gửi quý 1/2023 và quý 1/2024 là tăng trưởng QoQ.

Powered by Froala Editor